Streikuojantiems pedagogams alga nepriklauso
Pa­gal Dar­bo ko­dek­są strei­ko me­tu pro­tes­tuo­jan­tiems dar­buo­to­jams at­ly­gi­ni­mas nė­ra mo­ka­mas. Šiuo me­tu prieš švie­ti­mo re­for­mą strei­kuo­ja šim­tai ša­lies pe­da­go­gų, ne­pa­ten­kin­tų dar­bo ap­mo­kė­ji­mo mo­de­liu. Jei strei­kas už­si­tęs – ša­lies pe­da­go­gai ga­li aps­kri­tai lik­ti be al­gų.

Dėl algų derėsis bendrai

Šią savaitę Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga (LŠDPS) paskelbė streiką, prie kurio iki kitos savaitės pabaigos planuoja prisidėti apie 80 ugdymo įstaigų.

Būtent tėvų spaudimas turėtų pereiti į ministerijos pusę, kad pastarieji spręstų problemą. Negali visuomenė taip gyventi, kad negirdime vieni kitų.

Pagal šalyje galiojantį darbo kodeksą streikuojantiems pedagogams per šį laikotarpį turi būti sustabdytas darbo sutarties vykdymas. Taip pat už laiką, praleistą streikuojant, nėra mokamas atlyginimas, jeigu baigiant streiką šalys nesusitaria kitaip. Mokytojams, kurie atsisakė prisijungti prie protestuojančių, algos mokamos įprastai arba, nesant galimybės, su šiais mokytojais atsiskaitoma kaip už prastovą ne dėl jų kaltės.

LŠDPS streikas vyksta nuo pirmadienio ir yra neterminuotas. Jo pabaigos LŠDPS pirmininkas Andrius Navickas prognozuoti nesiryžta.

„Dėl algos išmokėjimo streikuojantiems pedagogams dar anksti tartis. Dėl to bus deramasi streikui baigiantis. Bet, aišku, kad dėl to derėsimės. Juk mokytojai sukilo ne todėl, kad nori pastreikuoti. O dėl to, kad ministerija padarė daug klaidų, ir streikuojame todėl, kad būtume išgirsti ir kad klaidos būtų ištaisytos. Kadangi streikas yra nacionalinis, dėl protestuojančių mokytojų algų bus bendrai tariamasi su Švietimo ir mokslo ministerija“, – žadėjo LŠDPS pirmininkas.

Rytoj šaukiama darbo grupė

Rytoj Švietimo ir mokslo ministerijoje renkasi darbo grupė, kurioje LŠDP turės galimybę išsakyti savo pastabas ir derėtis dėl jų įgyvendinimo. Andriaus Navicko tikinimu, vargu ar rytoj pavyks surasti bendrą sutarimą.

Ne taip paprasta dėl visko iš karto susitarti. Jeigu bus ministerijos gera valia, galima pradėti tartis, bet nemanau, kad rytoj ministerija iškart sutiks su visais mūsų siūlymais ir ims viską taisyti. Greičiausiai žiūrės, kaip mes reaguojame, ar mums užteks vienokių pataisymų, ar kitokių. Po to man reikės klausti streikuojančių mokytojų, ar juos tenkina ministerijos pasiūlymai, ar tęsiame streiką, ar jį nutraukiame. Tai – dviejų trijų dienų klausimas. Bent galėtų būti, jeigu bus ministerijos noras ir gera valia spręsti. Jeigu ne – streiko trukmė ne nuo mūsų priklauso. Mes nenorėjome ir pradėti, bet mus įstūmė į kampą“, – tikino Andrius Navickas.

LŠDPS reikalavimus dėl švietimo darbuotojų apmokėjimo modelio ministerijai įteikė prieš metus, lapkričio 22 dieną. Profesinė sąjunga tikina, kad į juos atsižvelgta nebuvo.

Neaiški streiko pabaigos data neramina dalį tėvų, kurių atžalos lanko proteste dalyvaujančias mokyklas. Baiminamasi, kad dėl streiko gali nukentėti mokymo kokybė. Andriaus Navicko nuomone, kylantis tėvų nepasitenkinimas turėtų būti nukreiptas į Švietimo ir mokslo ministeriją.

„Būtent tėvų spaudimas turėtų pereiti į ministerijos pusę, kad pastarieji spręstų problemą. Negali visuomenė taip gyventi, kad negirdime vieni kitų. Jeigu mūsų negirdi, mes negirdime – užburtas ratas. Reikėtų įsiklausyti vieniems į kitus“, – ragino Švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas.