Streikuojanti profesinė sąjunga užsiima šou – J. Petrauskienė
Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­trė Jur­gi­ta Pe­traus­kie­nė ket­vir­ta­die­nį ap­kal­ti­no And­riaus Na­vic­ko va­do­vau­ja­mą strei­kuo­jan­čią prof­są­jun­gą or­ga­ni­zuo­jant šou, o ne ban­dant rea­liai su­si­tar­ti, kaip to­bu­lin­ti eta­ti­nį mo­ky­to­jų dar­bo ap­mo­kė­ji­mo mo­de­lį.

„Tas šou, kuris vyksta, tikrai nėra tam, kad būtų susitarta. Ministerija kiekvieną savaitę susitikinėja su mokytojais, lankomės ir streikuojančiose mokyklose, ir bendraujame su kolegomis iš švietimo skyrių, kurie mums irgi perduoda žinias, kokios yra problemos, kur kyla nesusipratimai“, – laidoje „DELFI Dėmesio centre“ sakė ministrė.

„Bet tiesiog daromas ištisas šou, yra iš anksto suplanuoti streikai, mitingai. Jeigu profesinė sąjunga tikrai norėtų susitarti, matyt, neskelbtų mitingo, neįsitikinusi, kad susitarimo negalima rasti. Bet aš tikiu, kad visi dėsime pastangas, kad taip tikrai įvyktų“, – pridūrė ji.

Kai kuriems opozicijos politikams trečiadienį aplankius Švietimo ir mokslo ministerijoje nakvojusius mokytojus, J. Petrauskienė teigia, kad jie galimai išnaudoja švietimo sistemos problemas savo tikslais.

„Mokytojų pasipriešinimą ar, sakykime, tą nepasitenkinimą, kuris tikrai yra susikaupęs per daugelį metų (...) įsiliejo politikai, kurie vakar pasinaudojo mokytojais kaip įrankiu pademonstruoti, paskatinti mokytojų aistras atvežant ar saldainių, ar kavos, ar picos. Matyt, tai yra svarbu, kad jie užsifiksuotų socialiniuose tinkluose“, – kalbėjo švietimo ministrė.

Nesusitarta

Feisbuko nuotrauka. Mokytojai vėl nakvojo ŠMM.

Švietimo ir mokslo ministrei Jurgitai Petrauskienei ir streikuojančiai Andriaus Navicko profsąjungai nesutarus dėl mokytojų algų koeficientų kėlimo, ketvirtadienį vykusios derybos buvo atidėtos.

Laukdami sprendimų, kelios dešimtys mokytojų žada praleisti antrą naktį ministerijos patalpose.

Švietimo ir mokslo ministerijoje ketvirtadienio vakarą tęsiasi derybos tarp profesinių sąjungų ir Vyriausybės atstovų. Pirmame derybų etape ketvirtadienį mokytojų atstovai, švietimo ir mokslo ministrė, ministerijos tarnautojai ir premjero patarėjai aptarė tiek streikuojančios Andriaus Navicko profesinės sąjungos reikalavimus, tiek nestreikuojančių profesinių sąjungų prašymus.

A. Navickas žurnalistams teigė, kad jo vadovaujama profesinė sąjunga yra pasirengusi daryti nuolaidų derybose dėl mokytojo etato struktūros ar klasių mažinimo, tačiau neatsitrauks nuo reikalavimo kitąmet didinti mokytojų algų koeficientus penktadaliu ir užtikrinti nekontaktines valandas ikimokyklinių įstaigų pedagogams.

Ministrė sakė, kad įgyvendinti visus A. Navicko reikalavimus kainuotų per 200 mln. eurų, o skirti tiek pinigų vienu metu nėra įmanoma.

Mokytojų streikai dėl rugsėjį įvesto etatinio darbo apmokėjimo tęsiasi trečią savaitę. Švietimo ministerijos duomenimis, ketvirtadienį streikavo 73 mokyklos.