Streikuojančius mokytojus palaiko dar viena medikų organizacija
Da­liai mo­ky­to­jų strei­kuo­jant dėl ap­mo­kė­ji­mo už dar­bą są­ly­gų, po Lie­tu­vos Me­di­kų są­jū­džio iš­reikš­to pa­lai­ky­mo, prie par­amos pe­da­go­gams pra­ne­šė pri­si­jun­gian­tys ir Odon­to­lo­gų rū­mai.

Pranešime jie teigia, kad dalyvaus sekmadienio popietę, 13 val., rengiamoje streikuojančių mokytojų palaikymo akcijoje.

Šiek tiek anksčiau Medikų sąjūdis paskelbė reiškiantis solidarumą ir oficialų palaikymą streikuojantiems mokytojams. Socialiniuose tinkluose skelbiama, kad prie pedagogų palaikymo prisidės ir dalis kitų profesinių organizacijų ir sąjungų.

Šeštadienį Švietimo ir mokslo ministerijos (ŠMM) patalpose streikuojančius mokytojus aplankė ir ministrė Jurgita Petrauskienė, kai kurie Seimo nariai. Kilo audringa diskusija, tačiau galutinio kompromiso nerasta, mokytojai iš ministerijos nusprendė nesitraukti ir toliau nakvoti joje.

Savo ruožtu ministrė teigė, kad pirmadienį susitiks su profesinių sąjungų atstovais aptarti etatinio apmokėjimo klausimų, o vėliau bus rengiami reikalingi teisės aktai.

Dalies mokytojų streikai tęsiasi jau trečią savaitę.