Spręs, kam skirti Nepriklausomybės stipendiją
Sau­sio 15 d. Vals­ty­bės Ne­prik­lau­so­my­bės sti­pen­di­jos sky­ri­mo ko­mi­si­ja ap­ta­rė kan­di­da­tų Vals­ty­bės Ne­prik­lau­so­my­bės sti­pen­di­jai gau­ti pa­teik­tus do­ku­men­tus.

2018 metų pretendentai – dr. Norbertas Černiauskas, dr. Mindaugas Balkus, dr. Jolita Jonynienė, dr. Raimonda Nabažaitė, dr. Mindaugas Klovas. Juos siūlė Lietuvos mokslo ir studijų institucijos: Vilniaus universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Klaipėdos universitetas, Lietuvos istorijos institutas. Komisija iš jų iki vasario 15 d. išrinks laureatą.

Valstybės Nepriklausomybės stipendija skiriama humanitarinių ir socialinių mokslų sričių jauniesiems mokslininkams už Lietuvos valstybingumo stiprinimui svarbius mokslo tyrimus, su jais susijusią visuomeninę veiklą ir mokslo populiarinimo darbus bei konkursui stipendijai gauti pateiktą įgyvendinti mokslinio tyrimo projektą. Stipendija įteikiama kiekvienų metų kovo 11 d. – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną, jos dydis yra 12 000 eurų.