Sporto universitetas nesileidžia kabinamas ant vinies
Lie­tu­vos spor­to uni­ver­si­te­to bend­ruo­me­nė vi­sais įma­no­mais bū­dais prieš­ina­si Sei­mo spren­di­mui, pa­gal ku­rį spor­ti­nin­kų ug­dy­mo kal­vę ke­ti­na­ma pri­jung­ti prie Lie­tu­vos svei­ka­tos moks­lų uni­ver­si­te­to. Pir­miau­sia kreip­ta­si į Kons­ti­tu­ci­nį Teis­mą, o va­kar su­reng­ta pro­tes­to ak­ci­ja.

Konstitucinis Teismas gegužės 29 dieną pradėjo nagrinėti bylą, ar Lietuvos sporto universiteto LSU prijungimas prieš jo valią neprieštarauja Konstitucijai, mat šios aukštosios mokyklos valdymo organai tokiai reorganizacijai nepritaria ir ją įvardija kaip „sporto ir sporto mokslo žlugdymą“. Pagal sumanymo autorius Sporto universitetas veiktų Lietuvos sveikatos mokslų universiteto sudėtyje kaip Sporto akademija, tačiau LSU siekia išlaikyti autonomišką statusą.

Savo nepritarimą LSU bendruomenė išreiškė ir protesto akcijoje –sporto apdovanojimuose Būtent tokie suvenyrai ir buvo skirti politikams, vykdantiems švietimo reformą. Metų pažado nominacija teko „valstiečių“ lyderiui Ramūnui Karbauskiui, žadėjusiam nejungti universitetų , metų Saulium Skverneliu tapo pats premjeras, teigęs: „Mes nelaužome rankų universitetams“, metų demokratijos nominacija už frazę: „Prie ko čia Konstitucija, jeigu partija mano kitaip“ Seimo Švietimo komiteto pirmininkas Eugenijus Jovaiša, metų organizacija pripažinta Švietimo ir mokslo ministerija, o metų kokybės garanto apdovanojimas skirtas švietimo ir mokslo ministrei Jurgitai Petrauskienei.

„Esame nepatenkinti, kad be argumentų, neatsižvelgiant į mūsų norus, iškraipant skaičius ir faktus, klaidinant visuomenę, vyksta šie procesai. Sportas siejamas su gydymu, su medicina, kas iš principo yra visiškai neteisinga, juk sportą visas pasaulis laiko socialiniu reiškiniu. Remiantis tik tuo faktu, kad yra kažkokia sinergija su biomedicinos mokslu, sujungus taptume unikalūs pasauline prasme. Niekas neatsako, kas bus geriau nei studijų ir mokslo srityje, nei ekonomine prasme, kas bus sutaupyta. Aišku viena, kad lojalus visiems šiems reiškiniams LSMU vėl gaus ES lėšų statyti dar vieną pastatą“, – sakė LSU laikinoji rektorė Diana Rėklaitienė.

„Planavau tapti treneriu, tačiau turbūt teks karves sėklinti“, – šmaikščiai savo nepritarimą universitetų jungimui pareiškė LSU studentas krepšininkas Donatas Motiejūnas. Protesto ženklan jis ant scenos nusiavė sportbačius ir ją paliko basas. D. Rėklaitienė irgi ant scenos paliko savuosius konversus ir sakė taip pat nesilaikanti ir dabartinės kėdės.

Be G. Motiejūno, protesto akcijoje dalyvavo ir daugiau kitų garsių sportininkų ir trenerių: Rasa Žemantauskaitė-Matlašaitienė, Modestas Paulauskas, Antanas Sireika ir kt., sporto federacijų ir organizacijų atstovai, studentai.

LSU šiuo mokosi 1800 studentų, universitetas vykdo 10 bakalauro programų ir 11 antrosios pakopos studijų programų . Teiginys „Kabinu sportbatį ant vinies“ lyg ir sufleruoja , kad bendruomenė pasiduoda. „Mes nepasiduodame, tačiau reformos sumanytojai, matyt, nesupranta kad turėsime atsisakyti sporto“, – tvirtino laikinoji rektorė. Panašiai samprotavo ir D. Motiejūnas:

„Šis universitetas buvo vienas žymiausių, išleidžiantis puikius trenerius, neįsivaizduoju, kaip mes turėsime gerų krepšininkų, nes griaunamas visas pamatas. Jei pamatas silpnas, bus silpnas ir namas“.

Protesto akcija surengta prieš pat LSU Tarybos posėdį, jame su Švietimo ir mokslo ministerijos atstovais numatyta aptarti universitetų jungimo sąlygas, ieškoti sąlyčio taškų.