ŠMSM vadovas paskyrė viceministrus
Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­jo­je vi­ce­mi­nis­trais pa­skir­ti Lie­tu­vos moks­lo ta­ry­bos pir­mi­nin­kas Val­de­ma­ras Ra­zu­mas ir Ug­dy­mo plė­to­tės cen­tro lai­ki­no­ji va­do­vė Mo­ni­ka Bi­lo­tie­nė.

Švietimo ir mokslo ministerija pranešė, kad viceministrai pareigas pradeda eiti nuo penktadienio.

V. Razumas bus atsakingas už aukštąjį mokslą ir mokslą, M. Bilotienė – už bendrąjį ugdymą ir profesinį mokymą.

Chemikas, ilgai dirbęs biomolekulių fizikinės chemijos srityje Profesorius V. Razumas buvo ilgametis Lietuvos mokslų akademijos prezidentas, nuo 2018 metų birželio jis išrinktas Lietuvos mokslo tarybos pirmininku. Jis taip pat yra Latvijos mokslų akademijos užsienio narys, yra dirbęs įvairiose Švietimo ir mokslo ministerijos darbo grupėse, 2013–2017-aisiais buvo Aukštojo mokslo tarybos pirmininkas.

Valdemaras Razumas./ BNS nuotr.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos išsilavinimą turinti M. Bilotienė nuo 2018 metų gruodžio pradžios laikinai vadovavo ministerijos Ugdymo plėtotės centrui. Prieš tai keliolika metų, nuo 2007-ųjų ji dirbo Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros direktoriaus pavaduotoja. Šiame centre dirbo ir švietimo ministro Algirdo Monkevičiaus sutuoktinė Jovita Monkevičienė. A. Monkevičiui pradėjus dirbti ministru, jo sutuoktinė atsisakė Pedagogų vertinimo skyriaus vedėjos pareigų. Šiuo metu jos įstaigos darbuotojų kontaktų sąraše nėra.

VTEK prieš savaitę pradėjo tyrimą dėl M. Bilotienės – aiškinamasi, ar ji galėjo pati su savimi pasirašyti sutartis, pagal kurias Nacionalinei mokyklų vertinimo agentūrai teikė išorės audito paslaugas. Pati M. Bilotienė teigia, kad niekada su savimi sutarčių nepasirašė.

M. Bilotienei tapus viceministre, Ugdymo plėtotės centrui laikinai vadovauti pavesta šios įstaigos Teisės, personalo ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėjui Rimui Stankevičiui.