Skinasi kelią „klasės krepšelis“
Sei­mas svars­tys siū­ly­mą nuo „mo­ki­nio krep­še­lio“ iš es­mės pe­rei­ti prie „kla­sės krep­še­lio“ fi­nan­sa­vi­mo mo­de­lio.

Už Vyriausybės teikiamas pataisas antradienį po pateikimo balsavo 63 Seimo nariai, prieš buvo 17 ir 24 parlamentarai susilaikė. Projektą toliau nagrinės Seimo Švietimo ir mokslo komitetas.

Pataisos numato, kad dalis ugdymo lėšų būtų skaičiuojamos ne pagal kiekvieną mokinį, kaip šiuo metu, o pagal klasių skaičių ir dydį.

Mokymo lėšos visai klasei būtų skaičiuojamos ugdomajai veiklai, o atskiram moksleiviui – kitoms ugdymo reikmėms, t. y. mokymo priemonėms įsigyti, kultūrinei, pažintinei veiklai, taip pat neformaliajam švietimui.

Lėšas mokyklų ūkiui išlaikyti, kaip ir iki šiol, skirtų mokyklų savininkai, dažniausiai tai – savivaldybės.

Naują mokyklų finansavimo modelį siūloma įvesti nuo 2018 metų rugsėjo.

„Naujas finansavimo modelis užtikrins tikslingesnį lėšų panaudojimą, mažoms mokykloms suteiks didesnio stabilumo, o didelėms mokykloms nebeliks finansinės paskatos turėti perpildytas klases, nes finansavimas bus tiesiogiai susietas su ugdymo plano įgyvendinimo apimtimis“, – pataisas aiškina Vyriausybė.

Nuo rugsėjo 1 dienos mokykloms finansuoti pagal naują modelį papildomai prireiks 5,4 mln. eurų.