Siūlo receptą nuo patyčių viruso
„Tab­le­tė, purš­ka­las, te­pa­las? Ste­buk­lin­go vais­to nuo pa­ty­čių nė­ra, ta­čiau di­des­nis vi­suo­me­nės, ypač tė­vų, tai­gi – kiek­vie­no mū­sų, įsi­trau­ki­mas ga­li pa­dė­ti gy­dant smur­ti­nio el­ge­sio su­kel­tą skaus­mą“, – taip, pri­sta­ty­da­mas vi­są ko­vą truk­sian­čią so­cia­li­nę vie­ši­ni­mo kam­pa­ni­ją „Vais­tai nuo pa­ty­čių“, kal­bė­jo „Vai­kų li­ni­jos“ va­do­vas dr. Ro­ber­tas Po­vi­lai­tis.

Tūkstančiai skambučių

Patyčios išlieka vienu dažniausiai vaikų minimų sunkumų, dėl kurio jie ieško pagalbos ir palaikymo. Praėjusiais metais „Vaikų linija“ sulaukė 3291 skambučio, 148 pokalbių internetu ir 83 laiškų, kuriais vaikai ar paaugliai dalijosi skaudžiais patyčių išgyvenimais. Jau 16 metų kampaniją BE PATYČIŲ vykdanti „Vaikų linija“ įvairiomis priemonėmis ir būdais skatina stabdyti patyčias ir mažinti žeminančio elgesio paplitimą, kuris sukelia daug skausmo vaikams ir paaugliams.

„Patyčios yra rimta visuomenės sveikatos problema. Nuo šios agresijos kenčia, o taip pat prieš kitus ją naudoja šimtai tūkstančių vaikų Lietuvoje. Kai suserga žmogus, mes stengiamės jį gydyti įvairiomis priemonėmis, vaistais. Kai kalbame apie prastą visuomenės sveikatą, didelį agresijos mastą tarp mokinių, šiam smurtui sumažinti nėra išrasta jokių tablečių ar lašiukų, – pastebi „Vaikų linijos“ vadovas. – Norėdami sumažinti patyčių paplitimą, turime keisti smurtinį elgesį palaikančias nuostatas visuomenėje. Nuo kiekvieno piliečio jautrumo ir pozicijos priklauso, ar skaudinantis elgesys bus pastebėtas ir sustabdytas.“

Nors nėra specialių tablečių, kurių išgėrus dingtų noras žeminti ir skaudinti kitus, tačiau vaikai pagarbaus ir draugiško elgesio gali išmokti iš suaugusiųjų rodomo pavyzdžio. „Nors vykstančių patyčių nenupurkši gydančiu purškalu, jas sustabdyti gali aiškiai parodytas aplinkinių nepritarimas. Patyčių sukeltą skausmą numalšinti gali ne kažkoks stebuklingas tepalas, o nuoširdus pokalbis su vaiku, per kurį suaugusieji išklausytų ir bendradarbiautų su vaiku, sprendžiant patyčių situacijas. Ši kampanija įgalina kiekvieną tapti tuo vaistu, kuris padeda išgyti ir stabdyti patyčių virusą. Aktualus tėvų ir suaugusiųjų įsitraukimas, kad vaikai į juos galėtų kreiptis, atsiremti. Ir trečias dalykas – visuomenės nuostatos, kiek palaiko, kad žeminti yra gerai. Todėl kampaniją ir pavadinome vaistai nuo patyčių“, – kalbėjo tarnybos vadovas.

Patyčios ateina iš šeimų

Tai, kad pirmiausia savo pavyzdžiu būtina mažinti smurtinį elgesį, pabrėžė ir į kampanijos atidarymą atvykę žinomi žmonės. Patyčinėje atmosferoje užaugusios žurnalistės Renatos Šakalytės-Jakovlevos pastebėjimu, daugelis tėvų net nesuprasdami patys vaikams klijuoja etiketes ir taip skatina patyčias:

„Asmeninis pavyzdys, kurį perduodi savo vaikams, kaip gerasis užkratas plinta aplinkui ir vaikai pradeda patys tuo dalintis.“

Iniciatyvos „Dydis nesvarbu“ įkūrėja Giedrė Valavičiūtė įsitikinusi, kad ieškodami patyčių šaknų visų pirma turėtume atsigręžti į save. „Agresoriai ateina iš šeimų, kuriose jie yra pažeidžiami. Žmogus, besijaučiantis komfortiškai tiek su savimi, tiek aplinka, nesityčios iš kito. Jei turi skausmą savyje, norėsi tai perduoti ir kitam“, – kalbėjo ji.

Visą kovo mėnesį „Vaikų linija“ kartu su partneriais (tarp kurių – ir Švedijos bei Norvegijos ambasados) kviečia ne tik švietimo ir ugdymo įstaigas, kitas organizacijas bendruomenėms organizuoti ir vykdyti veiklas, skirtas patyčių prevencijai ir kitokio žeminančio elgesio stabdymui, bet ir prisijungti aktyvius žmones, padėti didinti tiek vaikų, tiek suaugusiųjų sąmoningumą patyčių tema.