Seime – galutinis sprendimas dėl Lietuvos universitetų sujungimo
Sei­mas an­tra­die­nį tu­rė­tų ga­lu­ti­nai ap­sisp­ręs­ti dėl Lie­tu­vos edu­ko­lo­gi­jos ir Alek­sand­ro Stul­gins­kio uni­ver­si­te­tų pri­jun­gi­mo prie Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to.

Jei Seimas pritars, aukštosios galės pradėti jungtis. Kaip LRT RADIJUI sako Aleksandro Stulginskio universiteto rektorius Antanas Maziliauskas, tikimasi, kad jungimasis duos didelės pridėtinės vertės ir studentams, ir mokslininkams.

Taip pat antradienį bus svarstomas Šiaulių ir Vilniaus universiteto jungimo klausimas.

Pasak Šiaulių universiteto atstovų, derybos su Vilniaus universitetu buvo geriausia galimybė išsaugoti universitetinį mokslą Šiauliuose.

Tuo metu dėl Sporto universiteto prijungimo prie Sveikatos mokslų universiteto, šiandien rengiamas protestas. Kitų universitetų jungimą Seimas planuoja svarstyti rudens sesijoje.