Šalies universitetų reitinge – nieko naujo
Nau­ja­me ša­lies vals­ty­bi­nių aukš­tų­jų mo­kyk­lų rei­tin­ge, kaip ir per­nykš­čia­me, pir­mau­ja Vil­niaus uni­ver­si­te­tas (VU).

Jis vertinant bendrai pagal 56 skirtingus parametrus surinko 68,27 taško iš 100 ir antroje vietoje esantį Kano technologijos universitetą (KTU) lenkia bemaž dešimčia taškų (59,91).

Universitetų vertinimus naujame numeryje skelbiantis žurnalas „Reitingai“ pažymi, kad tarp universitetų, esančių 2–5 vietose, reikšmingo atotrūkio jau nėra. Trečias yra Vytauto Didžiojo universitetas (VDU) su 54,1 taško, ketvirtas – Vilniaus Gedimino technikos universitetas (VGTU) su 53,31 taško, penktas – Lietuvos sveikatos mokslų universitetas su 53,11 taško.

Universitetai reitinguoti pagal mokslo, meno ir /ar sporto veiklą bei personalo pasiekimus, esamą ir ateities akademinį personalą, alumnų kuriamą pridėtinę vertę ir darbdavių vertinimus bei kitus kriterijus.