Šachmatais žaisti per pamokas
Mo­ky­mo­si pro­ce­se pir­mą­kart in­teg­ruo­ti šach­ma­tai su­lau­kė di­de­lio moks­lei­vių su­si­do­mė­ji­mo, o pe­da­go­gai įver­ti­no, kaip šach­ma­tai pri­si­dė­jo prie ge­res­nių mo­ky­mo­si re­zul­ta­tų.

Lapkričio mėnesį šalyje startavęs Lietuvos šachmatų federacijos ir leidyklos „Šviesa“ inicijuotas projektas „Šachmatai mokykloje“ paskelbė pirmuosius rezultatus.

Šachmatus pamokų metu šalyje išmėgino 40 šalies pradinių mokyklų ir progimnazijų. Projekto „Šachmatai mokykloje“ metu vaikai turėjo galimybę tyrinėti ir praktiškai išbandyti šachmatų pritaikymą konkrečiose pamokose. Šis intelektualus žaidimas buvo integruotas į matematikos, lietuvių kalbos, pasaulio pažinimo, istorijos, menų ir technologijų pamokas. Jas vedė tie patys mokytojai, kurie moko vaikus kasdien. Pedagogams padėjo specialiai tam sukurtos mokomosios priemonės.

„Projekto iniciatorių darytos apklausos rezultatai parodė, kad mokytojai pastebėjo integruotų pamokų naudą. Užduotis mokiniai perprato gana lengvai, o patiems mokytojams pasiruošti pamokoms taip pat nebuvo sudėtinga. Per šachmatų pamokas moksleiviai diskutavo, dalijosi įžvalgomis ir padėjo vieni kitiems – ypač pagalba buvo juntama iš tų moksleivių, kurie jau lanko šachmatų būrelį mokykloje“, – sako „Šviesos“ direktorė Jurgita Nacevičienė.

Pasak jos, su šiuo sėkmingai startavusiu projektu buvo siekiama išgryninti šachmatų pritaikymą mokyklose, užsienio šalyse pasiteisinusią praktiką panaudoti ir Lietuvoje. Tose valstybėse, kur jau įgyvendinama programa „Šachmatai mokykloje“, pedagogų ir tėvų apklausos parodė, kad tokios pamokos vaikams duoda apčiuopiamą naudą.

„Šachmatai ugdymo tikslais yra naudojami daugelyje pasaulio šalių – JAV, Kanadoje, D. Britanijoje, Estijoje, Vengrijoje, o Armėnijoje ir Švedijoje jie net įtraukti į privalomąją mokyklinę programą. Atlikti tyrimai rodo, kad šachmatai moko analitiškai mąstyti ir savarankiškai priimti sprendimus. Jie ne tik lavina vaikų atmintį, reakciją, gebėjimą susikaupti, bet ir ugdo valią, vaizduotę bei kūrybiškumą“, – sako J. Nacevičienė.

Lietuvos mokyklose vykusios savaitinės šachmatų pamokos, anot J. Nacevičienės, buvo skirtos visiems klasės vaikams ir skatino lavinti ne tik individualius gebėjimus, bet ir glaudesnį mokinių bendradarbiavimą.

„Šachmatais žaidžiantys vaikai beveik metais lenkia jais nežaidžiančius bendraamžius. Šachmatai yra moderni mokymo priemonė, kurioje telpa daugybė temų – nuo matematikos iki istorijos. Pasitelkiant šachmatų lentą ir figūras net ir patiems mažiausiems galima paaiškinti geometrijos pradmenis, supažindinti su koordinačių sistemomis, įtvirtinti skaitymo ir rašymo gebėjimus. Tikime, kad norinčių išmokti žaisti šachmatais vaikų ateityje bus labai daug“, – sako J. Nacevičienė.

Šis projektas bus tęsiamas ir toliau. Atsižvelgiant į jame dalyvavusių mokytojų ir moksleivių atsiliepimus bei patirtį, bus parengti pilni mokymosi komplektai, skirti mokytis visus metus.