Priekabiavimo VDA skandalas: paaiškėjus tapatybėms teks peržiūrėti aukų diplomus?
Vil­niaus dai­lės aka­de­mi­jo­je ki­lus skan­da­lui, ku­rio me­tu ke­lios bu­vu­sios stu­den­tės kal­ti­na dės­ty­to­jus Jo­ną Ga­siū­ną bei Gin­tau­tą Tri­ma­ką sek­sua­li­niu prie­ka­bia­vi­mu – ne­ti­kė­tos ap­lin­ky­bės.

Anoniminiame tinklaraštyje „Akadės paslaptis“ kelios merginos atskleidžia istorijas apie tai, kaip prie jų galimai priekabiavo dėstytojas Jonas Gasiūnas. Viena iš įrašo autorių taip pat teigia, kad dėl santykių su dėstytoju ji gaudavo geresnius pažymius: „Gyvenau tartum du gyvenimus – vieną, kaip gabi, gerus pažymius gaunanti studentė, kitą – kaip jo sekso žaisliukas.“ – rašoma tinklararaščio įraše.

Nors kol kas mergina savo tapatybės neatskleidė, tačiau tai padarius galimai bus peržiūrėtas ne tik dėstytojo elgesys, bet ir jau buvusios studentės diplomo rezultatai.

VDA atstovas spaudai Marius Dirgėla komentuodamas situaciją sakė, kad šiuo metu nėra gauta nei vieno oficialaus skundo. „Šiuo metu tame ir yra didžiausia problema, kad visa tai remiasi tekstais be tapatybių, net iš žmonių, kurie, kaip teigia, baigė akademiją prieš penkiolika metų.“ – kalbėjo M. Dirgėla.

Pasiteiravus, ar būtų imtasi priemonių jei merginos vis gi atskleistų savo tapatybes, M. Dirgėla sakė, kad tokiu atveju VDA greičiausiai turėtų imtis veiksmų: „Manau, kad klausimų dėl vertinimo rezultatų tikrai kiltų, kaip jis būtų sprendžiamas čia, turbūt, pirmiausiai etikos bei studijų komitetų prerogatyva.“ – dėstė pašnekovas.

Pasak jo, nors situacija ir neeilinė, veiksmų planas tokiais atvejais reglamentuotas bei numatytas mokslo įstaigos nuostatuose: „Yra studijų reglamentas, yra akademinės etikos kodeksas, visi tie dalykai yra aprašyti. Ko gero, būtent tokio konkretaus atvejo ir tokios konkrečios situacijos gal ten ir nėra numatyta, bet kuo remtis mes turime. Jeigu tik paaiškės konkretūs faktai ir konkrečios pavardės, manau, kad šitam dalykui bus skiriamas dėmesys ir duodama eiga.“ – komentavo VDA atstovas.

Šiuo metu minėtame tinklaraštyje atsirado kaltinimai jau trečiam VDA dėstytojui – reklamos psichologiją dėstančiam doc. dr. Arvydui Liepuoniui. Skundas taip pat anoniminis.