Prezidentų stipendijos: garbė, bet kol kas – be pinigų
Nors jau pra­si­dė­jo tre­čias moks­lo me­tų mė­nuo, da­lis ga­biau­sių stu­den­tų, įver­tin­tų pres­ti­ži­nė­mis sti­pen­di­jo­mis, jų li­gi šiol ne­su­lau­kė. Prob­le­ma – ne pi­ni­gų sty­gius, o val­di­nin­kų van­gu­mas.

„Informuojame, kad, deja, iki spalio mėnesio stipendijų mokėjimo datos nebuvo gautos lėšos Prezidentų stipendijoms, todėl stipendijų mokėjimas už rudens semestrą atidedamas iki lapkričio pabaigos. Lapkritį bus išmokėtos stipendijos už tris mėnesius, gruodį – už vieną mėnesį“, – studentus, nusipelniusius Prezidentų vardinių stipendijų, informavo Vilniaus universiteto (VU) Studentų akademinių reikalų skyriaus finansinės paramos studentams koordinatorė Jurgita Alonderytė-Venckienė.

Kaip nutiko, kad valstybė pompastiškai pasigyrė skyrusi išskirtines stipendijas, bet kelis mėnesius nesugeba jų išmokėti?

Kaip nutiko, kad valstybė pompastiškai pasigyrė skyrusi išskirtines stipendijas, bet kelis mėnesius nesugeba jų išmokėti?

Lėšų netrūksta

Švietimo ir mokslo ministerijos (ŠMM) Komunikacijos skyrius užtikrino, kad valstybė nepritrūko lėšų Prezidentų stipendijoms – šie pinigai numatyti ŠMM biudžete. Kasmet rugsėjį prasidėjus mokslo metams, su aukštosiomis mokyklomis pasirašomos sutartys, pagal kurias joms ir pervedama reikalinga pinigų suma. Šiemet 28 stipendijoms skirta 6232 eurai per mėnesį. Kolegijų studentams ir siekiantiems bakalauro laipsnio universitetuose per mėnesį skiriama 190 eurų, magistrantūros studentams – 266 eurai.

„Iš 28 jau yra pasirašytos sutartys dėl 27 stipendijų. Iš vienos aukštosios mokyklos ministerija sutarties dar nėra gavusi, jos sulaukus, pinigai bus iškart pervesti“, – aiškino ŠMM atstovai. Sutartis nepasirašyta su Vilniaus Gedimino technikos universitetu.

Tačiau pinigų vis dar nėra gavę ir kitų universitetų, pavyzdžiui, VU, stipendininkai. „Lietuvos žinioms“ paprašius patikslinti, kiek stipendijų dar nepervesta, ŠMM informavo, kad iš 28 stipendijų lėšos pervestos 23 studentams. „Šiuo metu vyksta keturių stipendijų pervedimo procesas, – vakar patikslino ŠMM. – Tenka apgailestauti, kad sutarčių su aukštosiomis mokyklomis derinimas kartais, kaip atsitiko šiuo atveju, užtrunka.“

Sutartis gavo pavėluotai

Apgailestauja ir VU. „Labai nesmagu dėl vėluojančių Prezidentų vardinių stipendijų mokėjimo“, – rašo VU Komunikacijos ir rinkodaros skyriaus ryšių su visuomene specialistė Liudmila Januškevičienė.

Tačiau aiškindamas priežastis, kodėl vėluoja išskirtinės stipendijos, VU kur kas tikslesnis nei ŠMM. „Tokia situacija susiklostė todėl, kad šiemet vėlavo pats sutarčių pateikimo universitetui procesas. ŠMM šiemet sutartis dėl Prezidentų vardinių stipendijų lėšų gavimo VU Studentų akademinių reikalų skyriui atsiuntė spalio viduryje, o vizuoti šios sutartys buvo pateiktos iš karto – spalio 15 dieną. Per dvi darbo dienas dokumentas universitete buvo pasirašytas ir užregistruotas, o spalio 19 dieną išsiųstas atgal į ŠMM. Iki stipendijų mokėjimo dienos – spalio 25-osios – VU Finansų departamentas dar nebuvo gavęs iš ministerijos lėšų, skirtų šioms stipendijoms mokėti, todėl jos ir nebuvo išmokėtos. Visiems studentams – Prezidentų vardinių stipendijų gavėjams buvo išsiųsti laiškai, kuriais jie buvo informuoti apie susiklosčiusią padėtį ir dėl to vėluojantį stipendijų mokėjimą“, – aiškino VU atstovė.

Vakar pagaliau VU iš ŠMM gavo lėšas Prezidentų vardinėms stipendijoms. Tad jos už visus tris mėnesius bus išmokėtos lapkričio pabaigoje – stipendijų mokėjimo dieną.

Sausį problemos kartosis

Prezidentų vardines stipendijas, siekdama pagerbti mūsų šalies prezidentus ir paskatinti geriausius Lietuvos studentus, ŠMM įsteigė 1995 metais. Už gerus akademinius pasiekimus ir aktyvią mokslinę bei visuomeninę veiklą kasmet skiriama iki 30 vardinių stipendijų, pavadintų Lietuvos prezidentų Kazio Griniaus, Aleksandro Stulginskio, Antano Smetonos, Jono Žemaičio ir Algirdo Brazausko vardais. Pretendentus atrenka Lietuvos mokslų akademija, stipendijos skiriamos vieniems studijų metams. Šiemet jos skirtos 28 studentams.

Daugiausia – vienuolika – stipendijų pelnė VU, po keturias – Kauno technologijos ir Vytauto Didžiojo, dvi – Klaipėdos, po vieną – Lietuvos sveikatos mokslų ir Vilniaus Gedimino technikos universitetų studentai. Iš penkių kolegijoms skiriamų stipendijų tris pelnė Vilniaus, dvi – Šiaulių valstybinės kolegijos pažangiausieji.

„Pažangūs šalies studentai įvertinti garbingiausiu apdovanojimu – Lietuvos Respublikos prezidentų stipendijomis. Tebūna tai postūmis ir toliau siekti geriausių rezultatų, savo svajonių bei ieškant gyvenimo kelių“, – birželio pabaigoje paskyrus stipendijas linkėjo švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė.

Gražiai pasakyta. Tik gaila, kad šiais modernių technologijų laikais valstybė pasirodė esanti neįgali per beveik pusmetį nuo stipendijų paskyrimo sutvarkyti biurokratinių popierėlių. Beje, bus vėluojama ir toliau. „2019 metų pradžioje vėl bus pasirašoma nauja sutartis su ŠMM dėl lėšų gavimo, todėl sausį stipendijos nebus mokamos. Tikimės, kad tąkart procesas neužtruks, ir pinigus išmokėsime vasario mėnesį“, – iš anksto įspėjo VU Studentų akademinių reikalų skyriaus finansinės paramos studentams koordinatorė J. Alonderytė-Venckienė.