Pretendentui į akademinės etikos kontrolieriaus postą išlindo praeities šešėliai
Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja (ŠMM) penk­ta­die­nį pra­ne­šė nu­sta­čiu­si dau­gy­bi­nių ad­mi­nis­tra­ci­nių ir fi­nan­si­nių pa­žei­di­mų Ute­nos ko­le­gi­jo­je – jai va­do­va­vo į aka­de­mi­nės eti­kos kon­tro­lie­rius šiuo me­tu pre­ten­duo­jan­tis Gin­tau­tas Bu­žins­kas.

Anot ministerijos, G. Bužinskas buvo kolegijoje įdarbinęs savo sūnus ir pats įdarbino save papildomiems darbams atlikti, neteikė privačių interesų deklaracijų.

Anot ministerijos, G. Bužinskas kolegijoje įdarbino du savo sūnus: vieną – dėstytoju, o kitą – pagalbiniu ūkio darbuotoju.

ŠMM auditą atliko pačios Utenos kolegijos tarybos prašymu. Taryba audito išvadas perdavė Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai ir Specialiųjų tyrimų tarnybai. Utenos kolegija įgaliota pateikti priemonių planą audito metu nustatytiems pažeidimams pašalinti.

„Šiuo metu rengiami siūlymai dėl valstybinių kolegijų veiklos kokybės gerinimo. Tiek administracinių ir finansinių kolegijos vadovo pažeidimų negali praslįsti pro pirštus. Į audito išvadas atsižvelgsime, priimdami sprendimus dėl tolesnės kolegijų veiklos“, – pranešime teigė švietimo ir mokslo viceministras Giedrius Viliūnas.

Anot ministerijos, G. Bužinskas kolegijoje įdarbino du savo sūnus: vieną – dėstytoju, o kitą – pagalbiniu ūkio darbuotoju.

Pats direktorius be kolegijos tarybos sprendimo papildomai įdarbintas profesoriaus pareigose ir kolegijos vykdomame projekte „Best“ kaip tyrėjas. Be to, jis pasirašinėjo įsakymus dėl savo komandiruočių į užsienį.

Anot ŠMM, kolegijos lėšomis apmokėti aštuonių darbuotojų, tarp jų ir direktoriaus, skiepai nuo erkinio encefalito, nors dirbant tokį darbą nėra tikimybės užsikrėsti infekcinėmis ligomis.

Valstybinės kolegijos lėšomis taip pat finansuotos asmeninės direktoriaus viešinimosi paslaugos: beveik 2,6 tūkst. eurų – straipsniui knygoje „Lietuvos 100-mečio vadovai“, apie 600 eurų – biografijai publikuoti enciklopedijoje „Sėkmingiausios Lietuvos asmenybės“.

Audito metu taip pat nustatyti įvairūs su tarnybinio transporto naudojimu susiję pažeidimai.

G. Bužinskas Utenos kolegijos direktoriaus ėjo pareigas 2008–2018 metais, baigęs kadenciją jis postą paliko.

Šiuo metu G. Bužinskas yra pateikęs savo kandidatūrą konkursui į akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus pareigas.

Jis yra vienas iš dviejų pretendentų, kuriuos Lietuvos mokslo tarybai svarstyti pateikė akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus kandidatūros atrankos komisija.

Pirmadienį vyks Mokslo tarybos posėdis, per kurį bus renkamas kandidatas į akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius.