Pretendentas į Mokslo tarybos pirmininkus – Valdemaras Razumas
Nau­ju Lie­tu­vos moks­lo ta­ry­bos pir­mi­nin­ku siū­lo­ma skir­ti Vil­niaus uni­ver­si­te­to Bio­che­mi­jos ins­ti­tu­to Bioa­na­li­zės sky­riaus vy­riau­sią­jį moks­lo dar­buo­to­ją Val­de­ma­rą Ra­zu­mą.

Kandidatą į šias pareigas iš pasiūlytų pretendentų atrinko švietimo ir mokslo ministrė, jo kandidatūrai trečiadienį pritarė Vyriausybė. Tam dar reikės ir Seimo pritarimo.

V. Razumas 2009 – 2018 metais ėjo Lietuvos mokslų akademijos prezidento pareigas.

Taip pat Vyriausybė pritarė ir teikia Seimo siūlymą, kad Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto Archeologijos katedros docentė Justina Poškienė ir Nacionalinio vėžio instituto Biomedicininės fizikos laboratorijos vedėjas Ričardas Rotomskis būtų paskirti Mokslo tarybos pirmininko pavaduotojais.

Lietuvos mokslo taryba yra patariamoji institucija Seimui ir Vyriausybei mokslo, studijų ir eksperimentinės plėtros politikos klausimais. Jos steigėjas yra parlamentas.

Taryba ne tik vykdo ekspertinę veiklą, mokslinės veiklos vertinimą, bet ir organizuoja atstovavimą Lietuvos interesams mokslo ir eksperimentinės plėtros klausimais Europos Sąjungos šalių narių darbo grupėse bei tarptautinėse organizacijose, įgyvendina mokslo programinį konkursinį finansavimą.