Premjero patarėjas apie mokytojų streiką: situacija panašėja į įstatymų pažeidimus
Da­liai pe­da­go­gų jau ke­lias die­nas įsi­kū­rus ŠMM pa­tal­po­se, prem­je­ro pa­ta­rė­jas S. Ma­li­naus­kas tei­gė, kad pa­na­šu, jog si­tua­ci­ja per­žen­gė ci­vi­li­zuo­to dia­lo­go ri­bas.

„Tai, kas vyksta nuo penktadienio, yra aiškiai įvardyta, kad pradeda panašėti į galimus įstatymų pažeidimus. Penktadienį vakare į uždarytą įstaigą lipti pro langus ir panašiai elgtis, tai iš tikrųjų nerodo, kad norima kalbėtis ir derėtis. (...) Mums kyla klausimas, kaip šiuo metu funkcionuoja ministerija, kaip bus užtikrintas darbas ministerijos kitą savaitę. Nes, be jokios abejonės, jeigu ministerijos patalpose keliasdešimt žmonių šiuo metu jau yra apsigyvenę, tai vėlgi, kaip tai paveikė ministerijos darbą?“, – po popietinės akcijos prie ŠMM BNS sakė S. Malinauskas.

Jis teigė, kad šiuo metu su mokytojais jau vyksta derybos, juos savaitgalį lankė ir švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė, ir Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkas Eugenijus Jovaiša, kiti Seimo nariai, tad galimai „iš tikrųjų siekiama ne susitarti, kalbėtis, ne racionalių sprendimų, o kuo didesnės destrukcijos“.

S. Malinauskas kartu neigiamai atsiliepė ir apie A. Navicko raginimus kitoms profesinėms sąjungoms mėginti tartis atitinkamų ministerijų patalpose.

Penktadienį streikuojantys mokytojai, radę užrakintas Švietimo ir mokslo ministerijos duris, į pastatą brovėsi per langą./ Scanpix/BNS nuotrauka

„Tai vėlgi kelia labai rimtą nerimą, kaip tai dera su teisinės valstybės principais ir ar mes visi tikrai norėtume gyventi valstybėje, kurioje derybos, pokalbiai dėl reikalavimų būtų vykdomi būtent tokiu būdu – lipant pro langą ir keliant reikalavimą: arba randate įspūdingas sumas (...) arba mes iš čia neišeisime ir elgsimės kaip ponas A. Navickas ir keliasdešimt su juo esančių žmonių“, – aiškino premjero patarėjas.

S. Malinauskas užtikrino, kad pirmadienį numatomas įvairių formatų dialogas su profesinėmis sąjungomis.

„Yra labai aiškiai iškomunikuota, kad pirmadienį yra susitinkama ir su profesinių sąjungų lyderiais, pakviesti ir partijų lyderiai arba atstovai kalbėtis dėl sprendimo. Taip pat yra Vyriausybės posėdis dėl biudžeto“, – aiškino S. Malinauskas.