Prasideda pakartotinė brandos egzaminų sesija
Pir­ma­die­nį pra­si­de­da pa­kar­to­ti­nė bran­dos eg­za­mi­nų se­si­ja, pir­ma­sis jo­je – vals­ty­bi­nis lie­tu­vių kal­bos ir li­te­ra­tū­ros eg­za­mi­nas.

Pakartotinės sesijos lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą laiko tie, kam pagrindinės sesijos egzaminas, neatvykus dėl pateisinamos priežasties, buvo atidėtas, ir eksternai, nepateikę prašymo laikyti egzaminus iki vasario 24 dienos.

Mokyklinis pakartotinės sesijos lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminas, kurį laikys visi neišlaikiusieji valstybinio ar mokyklinio egzamino, vyks liepos 9 dieną.

Pagrindinės egzaminų sesijos valstybinio lietuvių kalbos ir literatūros egzamino rezultatų dar nėra (turėtų būti paskelbta kitą savaitę), o mokyklinį išlaikė 94,9 procentai kandidatų.

Pakartotinė brandos egzaminų sesija tęsis iki liepos 9 dienos