Populiariausias valstybinis egzaminas – vėl anglų kalba
Ki­tą­met lai­ky­ti bran­dos eg­za­mi­nus re­gis­tra­vo­si 30 tūkst. 72 jau­nuo­liai, tai yra 1568 kan­di­da­tais ma­žiau ne­gu šiais me­tais.

Nacionalinio egzaminų centro (NEC) duomenimis, populiariausias lieka anglų kalbos egzaminas. Jį pasirinko 20 tūkst. 50 arba 66,67 proc. visų kandidatų.

Šį egzaminą daugiausia jaunuolių rinkosi ir šiemet, ir pernai.

2019 metais laikyti privalomąjį lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą ketina 17 tūkst. 999 kandidatai, (šiemet buvo 18 tūkst. 613), istorijos – 9940 kandidatų (šiemet 10 tūkst. 110).

Matematikos egzaminą laikyti pasirinko 18 tūkst. 384 kandidatai, tai yra beveik 4 proc. daugiau nei šiais metais.

Tarp mokyklinių brandos egzaminų populiariausias, kaip ir ankstesniais metais, technologijų brandos egzaminas, jį laikyti pasirinko 7102 kandidatai.

NEC duomenimis, daugiau negu 4 procentais sumažėjo kandidatų dalis, kurie renkasi laikyti lietuvių kalbos ir literatūros mokyklinį brandos egzaminą. Kitąmet šį egzaminą žada laikyti 10 tūkst. 208 jaunuoliai, šiemet tokių buvo 12 tūkst. 30.

Padaugėjo kandidatų, kurie renkasi laikyti menų, gimtosios kalbos (rusų) mokyklinius brandos egzaminus.

Numatoma, kad 2019 metų pagrindinės sesijos valstybiniai brandos egzaminai prasidės balandžio mėnesį užsienio kalbos valstybinio brandos egzamino kalbėjimo dalimi. Ši anglų kalbos egzamino dalis vyks balandžio 24–26 dienomis, rusų kalbos – balandžio 25–26 dienomis, prancūzų ir vokiečių – balandžio 26 dieną.

Pagrindinės sesijos paskutinis valstybinis brandos egzaminas – geografijos – numatytas birželio 20 dieną.

Pakartotinė brandos egzaminų sesija vyks birželio 21 – liepos 11 dienomis.