Pirma alternatyvioji mokykla jau veikia
Za­ra­sų ra­jo­ne įkur­ta pir­ma ša­ly­je al­ter­na­ty­vio­ji mo­kyk­la-sto­vyk­la. Jo­je so­cia­li­nių ir dar­bo įgū­džių bus mo­ko­mi so­cia­liai pa­žei­džia­mi ša­lies pa­aug­liai bei jau­ni žmo­nės.

Dešimt Utenos apskrityje gyvenančių 18–35 metų žmonių sausio pabaigoje pradės mėnesio trukmės socializavimo mokymus Zarasų rajone, Antalieptėje, veikiančioje alternatyviojoje mokykloje-stovykloje. Tai jau antras toks mokymų etapas – VšĮ „Inovatorių slėnis“ iniciatyva Antalieptėje įkurtoje tokioje mokykloje-stovykloje darbo ir socialinių įgūdžių jau yra sėmęsi Utenos apskrities 14–17 metų paaugliai ir jaunuoliai.

Mėnesio mokymus ateityje čia numatyta vesti visų dešimties šalies apskričių jauniems žmonėms, į šiuos mokymus planuojama įtraukti ir užsienio valstybių jaunuolius. Vieno jauno žmogaus mėnesio mokymams iš užimtumą skatinančio Europos socialinio fondo skiriama iki 1500 eurų.

Gyvens ir mokysis vienuolyne

VšĮ „Inovatorių slėnis“ vadovas Arūnas Survila „Lietuvos žinioms“ teigė, kad socialinius projektus vykdanti įstaiga ėmėsi iniciatyvos pasirūpinti atskirtį išgyvenančiais, socialinių įgūdžių stokojančiais jaunais žmonėmis. Itin vaizdinga Antalieptė šiam projektui vykdyti pasirinkta todėl, kad „Inovatorių slėnis“, iš Panevėžio vyskupijos panaudos sutartimi išsinuomotus bažnyčiai priklausančio Antalieptės vienuolyno pastatus pamažu atkuria ir kartu vykdo įvairią į jaunus žmones orientuotą veiklą. „Turime kur apgyvendinti alternatyviosios mokyklos-stovyklos lankytojus, taip pat jiems parengtos dirbtuvės“, – sakė viešosios įstaigos vadovas.

Mokymus ateityje numatyta vesti visų šalies apskričių jauniems žmonėms, į šiuos mokymus planuojama įtraukti ir užsienio valstybių jaunuolius.

„Remdamiesi įvairių Europos valstybių, o ypač Skandinavijos šalių, kurios itin daug lėšų investuoja į jaunus žmones, patirtimi parengėme projektą, skirtą jauniems mūsų šalies žmonėms įgyti darbo ir bendravimo įgūdžių“, – aiškino A. Survila. Pagrindinis alternatyviosios mokyklos-stovyklos dalyviams keliamas reikalavimas – stengtis mėnesį atitrūkti nuo jiems įprastos aplinkos ir įsitraukti į mokymus, kuriuos ves aštuoni jauni įvairių sričių specialistai. Bus mokomasi kurti dizaino gaminius iš medžio, taip pat semiamasi bendravimo, finansų valdymo, maisto gamybos, namų ūkio darbų įgūdžių. Su alternatyviosios mokyklos-stovyklos dalyviais bendraus socialinis darbuotojas bei psichologas. Besimokantiems jaunuoliams nereikės mokėti už suteiktas žinias ir apgyvendinimą bei maitinimą. VšĮ „Inovatorių slėnis“ vadovas pabrėžė, kad stovyklauti kviečiami tie jauni žmonės, kuriems sunkiau sekasi bendrauti, nelengva susirasti darbą.

Garsėja medžio meistrais

„Praėjusios vasaros pabaigoje tokia alternatyvioji mokykla-stovykla jau vyko, turime geriausių jos dalyvių atsiliepimų. Ypač didelį įspūdį dalyviams darė tai, kad jais rūpinosi, jiems talkino ir juos mokė jauni žmonės“, – tikino A. Survila. Antrajame mokymų etape su stovyklautojais dirbs iš Vilniaus atvykstantys specialistai, taip pat bus įtraukti vietos žmonės. „Antalieptė garsėja medžio meistrais, tad dirbti su jaunuoliais ir jiems perteikti savo patirtį sutiko garsus medžio drožėjas Saulius Savickas“, – sakė VŠĮ „Inovatorių slėnis“ vadovas.

Anot jo, ateityje tikimasi atstatyti dešimties pastatų kompleksą, kuriame iki Antrojo pasaulio karo buvo įsikūręs vienuolynas. Jį XVIII amžiuje pastatė basieji karmelitai, kurie, susiklosčius nepalankioms politinėms aplinkybėms, buvo priversti palikti Antalieptę. Tuomet pastatuose įsikūrė stačiatikių vienuoliai, o dar vėliau šioje vietovėje veikė moterų širdiečių vienuolynas. Jis buvo uždarytas, kai sovietų valdžia uždraudė vienuolynų veiklą ir nacionalizavo pastatus. Tuomt buvusiame vienuolyne buvo įkurtas žemės ūkio technikumas, vėliau veikė tarpmokyklinis gamybinis mokymo kombinatas, o pastaruosius metus statiniai buvo likę tušti. Dabar dalyje pastatų, juos suremontavus, jau galima mokytis, darbuotis, stovyklauti. Pasak A. Survilos, stovyklautojams, be įvairių žinių teikiančių užsiėmimų, numatyta nemažai sportinių bei kultūrinių pramogų.

Tapo smagiau, judriau, linksmiau

Antalieptės seniūnas Arvido Sauliaus teigimu, šioje vietovėje savo veiklą pradėjus plėtoti VšĮ „Inovatorių slėnis“, gyvenimas Antalieptėje išties atgijo. Į Antalieptę stovyklauti arba į čia organizuojamus mokymus dabar važiuoja įvairioms šalies organizacijoms priklausantys jauni žmonės, vyksta jų susibūrimai, šventės. „Atgimsta ir vienuolynas. Iki tol stovėjęs tuščias jis buvo tarsi niekam nebereikalingas, o dabar vienuolyne vyksta veikla, jo pastatai pamažu atstatomi“, – sakė A. Saulius.

Anot jo, po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo būta vilčių, kad Antalieptėje įsikurs į Lietuvą iš Belgijos atvykę Tiberiados bendruomenės vienuoliai, tačiau jie pasirinko netoliese esančias Baltriškes.