Paskirti nauji KTU prorektoriai
Kau­no tech­no­lo­gi­jos uni­ver­si­te­te (KTU) pra­dė­jo dirb­ti nau­ji moks­lo ir ino­va­ci­jų bei stu­di­jų pro­rek­to­riai.

Rektoriaus Eugenijaus Valatkos siūlymu mokslo ir inovacijų prorektoriumi paskirtas Tarptautinės doktorantūros mokyklos vadovas, Elektros ir elektronikos fakulteto docentas Leonas Balaševičius, studijų prorektoriumi – Informatikos fakulteto Studijų prodekanas docentas Jonas Čeponis, pranešė KTU.

„Viena iš mano pamatinių idėjų yra būtent bendruomenės telkimas, bendruomeniškumo stiprinimas, tad į rinkimus ėjau su nuostata, kad į tokias atsakingas pareigas ieškosiu vidinės bendruomenės žmonių. Rinkausi žmones, kurie panašiai įsivaizduotų strategijos įgyvendinimą. Juk mūsų visų pagrindinė užduotis yra vystyti universitetą, turime apsibrėžę aiškius kiekybinius, kokybinius rodiklius, kurių siekiam. Tikiu, kad su šia komanda užsibrėžtus tikslus galėsime įgyvendinti“, – pranešime spaudai cituojamas E. Valatka.

Pats E. Valatka KTU rektoriumi išrinktas liepą. Pareigas jis pradėjo eiti rugpjūčio pradžioje.

KTU vadovybė pasikeitė po to, kai sulaukęs kaltinimų plagiatu pernai spalį iš rektoriaus pareigų atsistatydino Petras Baršauskas. Tuometinis akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius Vigilijus Sadauskas nustatė, kad rengdamas habilitacinį darbą P. Baršauskas nesilaikė citavimo taisyklių ir pažeidė akademinės etikos reikalavimus. Buvęs rektorius pripažino, kad jo darbe yra techninių klaidų, tačiau neigė plagijavimą.