Nuo pirmadienio streikuos 62 mokyklos
Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos duo­me­ni­mis, pir­ma­die­nį, lap­kri­čio 26 d., pla­nuo­ja strei­kuo­ti 62 mo­kyk­los. 56 švie­ti­mo įstai­gos tęs strei­ką, ke­ti­na pri­si­jung­ti 6, o nu­trauk­ti – 18.

Šiandien streikas vyksta 74 mokyklose. Vienuolikoje iš šių mokyklų streikuoja tik pavieniai, 1–4 pedagogai. Šiandien prie streikuojančių švietimo įstaigų prisijungė 5, streiką nutraukė 4 švietimo įstaigos, rašoma pranešime spaudai.

Iš viso Lietuvoje veikia 2000 švietimo įstaigų, kuriose dirba 45 tūkst. pedagogų.