Numatoma finansuoti daugiau bakalauro studentų
Vy­riau­sy­bė pri­ta­rė, kad nuo rug­sė­jo stu­di­jos bū­tų fi­nan­suo­ja­mos di­des­niam skai­čiui pri­im­tų pir­ma­kur­sių nei per­nai.

„Kaip ir buvome įsipareigoję, šiais metais pradedame įgyvendinti Vyriausybės nuostatą dėl nemokamo bakalauro studijų. Tad valstybės lėšomis galės studijuoti daugiau pirmakursių negu anksčiau – t.y. visi, kurie peržengs stojamojo balo kartelę ir pretenduos į valstybei reikalingas studijų programas“, – pranešime spaudai teigia švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė.

Numatoma, kad valstybės finansavimą 2018 metais galės gauti apie 16,9 tūkst. universitetų ir kolegijų bakalauro studijų pirmakursių, tai 2,4 tūkst. daugiau nei pernai.

Taip pat numatoma, kad valstybės finansavimą studijoms galės gauti 3 808 stojantieji į magistrantūrą (pernai finansavimas buvo numatytas beveik 200 didesniam skaičiui magistrantūros pirmakursių), 477 doktorantai, 406 rezidentai, 185 stojantieji į pedagogikos profesines studijas.