Norintiems tapti dviejų dalykų mokytojais – nemokamos studijos
Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja (ŠMM) fi­nan­suos an­tro da­ly­ko mo­ky­ti no­rin­čių pe­da­go­gų stu­di­jas.

Iki birželio pradžios vyko mokytojų atranka į studijas aukštosiose mokyklose, kur galės įgyti papildomų dalykinių kompetencijų. Daugiausia – aštuoniasdešimt – paraiškų sulaukta į ikimokyklinio ugdymo studijų programą, pirmadienį pranešė ministerija.

Pasak švietimo ir mokslo ministrės Jurgitos Petrauskienės, be ikimokyklinio ir pradinio ugdymo mokytojų, taip pat artimiausiu metu bus didelis fizikos, chemijos, matematikos, informatikos specialistų poreikis.

„Galimybė mokyti dviejų ar daugiau dalykų ypač aktualu nedidelėse regionų mokyklose, kur mokytojų darbo krūviai maži, o mokyklose trūksta tam tikrų sričių specialistų“, – pranešime cituojama ministrė.

Per trejus metus numatoma finansuoti daugiau kaip 820 tokių studijų vietų, vien šiemet – apie 380. Mokytojų studijų projektui „Tęsk“ skiriamas tikslinis finansavimas iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų.

Į matematikos krypties studijų programą sulaukta 13 paraiškų, informatikos – 10, chemijos – 11 ir fizikos – šešių paraiškų. Papildomas kompetencijas mokytojai įgis Kauno technologijos, Mykolo Romerio ir Vilniaus universitetuose.

Dar trys aukštosios mokyklos – Šiaulių universitetas, Vilniaus kolegija ir Vytauto Didžiojo universitetas – vykdo vieną atskirą atranką į tokias studijas. Šiaulių universitete studijuos 12 integruotų gamtos mokslų ir 18 pradinio ugdymo programos klausytojų. Dar 20 turėtų studijuoti pagal pedagogikos bei 80 pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas. Į Vilniaus kolegiją numatoma priimti apie 70 žmonių, o VDU atranką paskelbė birželio pradžioje ir mokytojai dar turi laiko kreiptis į šią aukštąją mokyklą.

Projektas „Tęsk“ taip pat sudaro galimybes per trumpą laiką įgyti pedagogo kvalifikaciją norintiems dirbti mokytojais. Birželį pasibaigusioje pirmojoje atrankoje sulaukta 62 paraiškų.

Įgyti pedagogo kvalifikaciją siūlyta krašto apsaugos ar vidaus reikalų sistemos darbuotojams, planuojantiems dirbti švietimo įstaigoje, programos „Renkuosi mokyti“ dalyviams, mokyklose dirbantiems ne pedagoginiams darbuotojams, kurie yra įgiję gamtos, tiksliųjų mokslų sričių ar inžinerinį išsilavinimą.

Atranka į studijas bus vykdoma ir kitąmet, ir 2020 metais.

ŠMM taip pat skelbia pakeitusi reikalavimus ugdymo įstaigose dirbantiems mokytojams, kurie turėdami kompetencijų, galės mokyti ir kito ugdymo srities dalyko, jei turi bent 40 proc. konkrečios dalykinės specializacijos modulio kreditų arba tą dalyką studijuoja.