Niujorko universitete medicinos studijos bus nemokamos
Niu­jor­ko uni­ver­si­te­to at­sto­vai ket­vir­ta­die­nį par­eiš­kė, kad vi­siems sa­vo esa­miems ir bū­si­miems me­di­ci­nos stu­den­tams pa­siū­lys ne­mo­ka­mą moks­lą. Taip sie­kia­ma su­si­do­ro­ti su au­gan­čio­mis ab­sol­ven­tų sko­lo­mis ir pa­ska­tin­ti dau­giau žmo­nių stu­di­juo­ti me­di­ci­ną.

Pranešama, kad nuo 55 018 dolerių (48 tūkst. eurų) metinio mokesčio bus atleisti visi medicinos studentai, neatsižvelgiant į jų finansinę padėtį ir akademinius laimėjimus. Šis mokestis buvo panaikintas universiteto „patikėtinių, alumnų ir draugų“ dėka.

Vis dėlto studentai neišvengs pragyvenimo ir administracinių išlaidų, siekiančių vidutiniškai 27 tūkst. dolerių (23,7 tūkst. eurų) per metus.

„Manome, kad tokiai gyventojų įvairovei geriausiai pasitarnautų gydytojai iš visų visuomenės sluoksnių, o tiems, kas nori tapti gydytojais ir chirurgais, siekti mediko karjeros neturėtų trukdyti didžiulės finansinės skolos perspektyva“, – sakė Niujorko universiteto Medicinos mokyklos dekanas daktaras Robertas Grossmanas.

Savo pranešime universitetas taip pat pabrėžė, kad dėl didžiulių skolų už studijas absolventai vengia rinktis ne tokias pelningas kryptis, pavyzdžiui, pediatriją, akušeriją ir ginekologiją.

Amerikos medicinos mokyklų asociacija skelbia, kad vidutinė ką tik studijas baigusių medikų skola Jungtinėse Valstijose siekia 202 tūkst. dolerių (per 177 tūkst. eurų), o 21 proc. gydytojų, baigusių privačias aukštąsias mokyklas, pavyzdžiui, Niujorko universitetą, yra įsiskolinę per 300 tūkst. dolerių (263,5 tūkst. eurų).

Šis pareiškimas apie nemokamą mokslą buvo paskelbtas per Niujorko universiteto Medicinos mokyklos kasmetinę baltųjų chalatų ceremoniją, žyminčią pirmakursių medicinos studentų mokslų pradžią.

Už mokslą nereikės mokėti 93 pirmakursiams ir dar 350 vyresnių kursų studentų.

Niujorko universitetas teigia esantis vienintelis iš 10 geriausių aukštųjų mokyklų, rengiančių medikus JAV, pasiūlęs tokią iniciatyvą.