Neužtenka vien išdalyti vaikams kompiuteriukus
Dve­jus me­tus lie­tu­vių ko­man­dos vyk­do­mas pro­jek­tas „Kom­piu­te­riu­kai vai­kams“ per­nai „World Su­mmit Award 2018“ bu­vo įver­tin­tas kaip ge­riau­sias pro­jek­tas švie­ti­mo ir mo­ky­mo ka­te­go­ri­jo­je. Jau­ni en­tu­zias­tai, pa­si­tel­kę rė­mė­jus, jau iš­da­li­jo 20 tūkst. kom­piu­te­riu­kų Lie­tu­vos mo­kyk­lų penk­to­kams, taip ska­tin­da­mi juos do­mė­tis prog­ra­ma­vi­mu.

Projekto „Kompiuteriukai vaikams“ koordinatorė Viltautė Žvirzdinaitė pasakojo, kad idėją dalyti vaikams kompiuteriukus pasiskolino iš panašaus projekto Jungtinėje Karalystėje. Prieš dvejus metus iniciatyvinė lietuvių entuziastų grupė sukūrė feisbuko paskyrą ir ėmėsi veiklos: ieškoti rėmėjų, partnerių ir galimybių Lietuvos moksleiviams įteikti po mažą kompiuteriuką, kuriuo vaikai galėtų smagiai mokytis programavimo pradmenų.

Esame ant ketvirtosios industrinės revoliucijos slenksčio, vaikai ateityje dirbs darbus, kurių šiandien dar nėra.

Geriausia investicija – vaikai

„Jau pirmaisiais projekto „Kompiuteriukai vaikams“ metais supratome, kad vien išdalyti kompiuteriukus negana. Pernai pradėjome dirbti su mokymo medžiaga ir kartu su savanoriais rengti mokymus. Mes manome, kad informacinių technologijų švietimas Lietuvos vidurinėse mokyklose neatitinka realių XXI amžiaus gebėjimų poreikių, būtinų ateities darbams. Technologijos vaikus supančiame pasaulyje kinta ir tobulėja gerokai greičiau, nei spėja mokymosi programa. Mokiniai iš dešimtmečiu pasenusių vadovėlių mokomi apie įrankius, kurių šiuolaikiniai vaikai nebenaudoja“, – sakė Viltautė.

Pašnekovės teigimu, komanda įsitikinusi, kad Lietuvai privalu aktyviai plėtoti informacines technologijas, investuoti į švietimą, vaikų žinias ir ugdyti tuos įgūdžius, kurių vaikams prireiks ateityje. Technologijos, programavimas jau šiandien tapę neatsiejama kasdienio gyvenimo dalimi, todėl tam reikia skirti ypatingą dėmesį.

„Darbas kompiuteriukais yra ne tik programavimas, bet ir techninė kūryba, algoritmai, logika, kūrybinis mąstymas, mokymasis mokytis ir daugelis kitų įgūdžių. Esame ant ketvirtosios industrinės revoliucijos slenksčio, vaikai ateityje dirbs darbus, kurių šiandien dar nėra“, – įsitikinusi projekto koordinatorė.

Visa "Kompiuteriukų vaikams" komanda: (iš kairės) Kęstutis Mačiulaitis, Ugnė Jakubauskaitė, Povilas Poderskis ir Viltautė Žvirzdinaitė. / nuotrauka

Įtraukti mokytojus

Pasak „Kompiuteriukai vaikams“ mokymų vadovo Kęstučio Mačiulaičio, viena svarbiausių šio projekto grandžių yra bendrojo lavinimo mokyklų informacinių technologijų mokytojai, nes tik jų iniciatyva vaikai susipažįsta su mikrokompiuteriais bei programavimo pradmenimis įvairių disciplinų – biologijos, fizikos, matematikos, dailės ar net muzikos – pamokose. „Iš pradžių dalijome kompiuteriukus asmeniškai vaikams, vėliau nusprendėme, kad į visa tai būtina įtraukti mokyklų mokytojus. Tik jiems, lygiai taip pat kaip ir moksleiviams, mikrokompiuteriai buvo naujas, nematytas įrankis. Kadangi mes skatiname techninę kūrybą ne užklasinėje veikloje, bet pagrindiniu mokymosi laiku – pamokų metu – mokytojams turime suteikti mokymo medžiagą. Bendraujame su visais susidomėjimą išreiškusiais mokytojais, juos palaikome ir skatiname bendradarbiauti tarpusavyje, drąsiau eksperimentuoti, keistis patirtimi“, – kalbėjo K. Mačiulaitis.

„Kompiuteriukai vaikams“ pernai pripažinta geriausia iniciatyva pasaulyje švietimo ir mokymo kategorijoje – tarptautiniame pasaulio viršūnių „World Summit Awards 2018“ konkurse pelnė apdovanojimą, kuris komandai bus įteiktas Lietuvai simbolinę dieną – Kovo 11-ąją. Projektas tapo ir nacionalinio etapo „Naujasis knygnešys“ vienu nugalėtojų.

Visos Lietuvos penktokai mokosi programavimo mikrokompiuteriukais. / Asmeninio archyvo nuotr.

Džiaugiasi palaikymu

„Tai, kokio palaikymo sulaukė mūsų iniciatyva, yra svarus lietuvių pilietiškumo įrodymas. Žmonės jaučia pareigą ir galią keisti tai, kas jiems atrodo svarbu: džiaugiamės, kad į švietimo pokytį investavo daugiau nei 700 žmonių, verslo įmonių, įstaigų. Norime stiprinti savo veiklą: mokykloms padovanoti kompiuteriukų klasių, pradėti ir tęsti edukacinius projektus, pamokų programų rengimą. Kadangi esame fondas, kurio pajamos tiesiogiai priklauso nuo žmonių skirtų lėšų, tikime, kad kiekvienas prisidedantis turi žinoti, kur ir kaip panaudojami jo pinigai. Praėjusiais metais fonde atlyginimą gavo tik vienas darbuotojas. Visi pinigai buvo tiesiogiai naudojami įrangai pirkti, ją pristatyti, kitai fondo veiklai plėsti ir palaikyti, tad skaidrumas yra dar vienas mūsų veiklos prioritetų“, – teigė projekto vadovė Viltautė.

K. Mačiulaičio teigimu, projekto komanda bendrauja su daugiau nei pusšimčiu mokytojų iš įvairių Lietuvos mokyklų ir mato, kad tarp jų yra tikrų šviesulių, kurie stengiasi dėl moksleivių ir dėl savo darbo kokybės. „Labai norime palaikyti mokytojų motyvaciją ir sukurti skatinimo sistemą, o vaikams sužadinti norą užsiimti technine kūryba. Juolab kad viską galime padaryti kartu su iniciatyviais piliečiais“, – įsitikinęs Kęstutis.

Pernai projektas tapo ir nacionalinio etapo "Naujasis knygnešys" vienu nugalėtojų. / Asmeninio archyvo nuotr.

Pernai projektas tapo ir nacionalinio etapo "Naujasis knygnešys" vienu nugalėtojų. / Asmeninio archyvo nuotr.

Pats tapo mokytoju

Dešimtį metų dirbęs programuotoju K. Mačiulaitis šiais mokslo metais tapo vienos Vilniaus mokyklos informacinių technologijų mokytojų. Kauno technologijos universitete programų inžinieriaus magistro studijas baigęs Kęstutis sakė išbandęs daug ką: dirbo ir lietuviško, ir užsienio kapitalo įmonėse, turėjo įkūręs nuosavą verslą, tačiau visada domėjęsis švietimu. „Pats mėgstu šviestis, o kai gimė sūnus, kuriam dabar penkeri, suvokiau, kad jo ateitis man itin svarbi. Ką jam teks gyvenime veikti? Prisiminiau savo pamokas, kai pats mokiausi. Pamačiau, kad technologijos sparčiai keičiasi, o pamokos – vis tos pačios. Nebuvau anksčiau aktyvus savanorystės programų dalyvis, tačiau man labai rūpi vaikai“, – tikino pašnekovas.

Pastaruoju metu Kęstutis dalį laiko skirdavęs visuomeniniams projektams, o išgirdęs apie „Kompiuteriukai vaikams“ projektą iš karto į jį įsitraukė. Nors dirbti programuotoju jam patikę, sumanė padaryti pertrauką ir imtis naujos veiklos. „Dabar esu mokytojas. Noriu praktiškai išbandyti, kas yra mokykloje informacinių technologijų pamokos. Tad mūsų kompiuteriukų vaikams idėją dabar galiu „patikrinti iš vidaus“. Toks mano būdas – jeigu man kokia nors veikla patinka, stengiuosi į ją įsigilinti visapusiškai. Jeigu ką nors darai, daryk gerai, toks mano kredo“, – gerai nusiteikęs tikino mokytoju tapęs programuotojas.

Projekto vadovė Viltautė pasidžiaugė, jog nors švietimo srityje komanda dar tik naujokė, per šiek tiek daugiau nei vienus veiklos metus išmoko, kad beveik viskas yra įmanoma, mūsų moksleiviai gali tapti perspektyviausi pasaulyje, o mokytojų pastangos atsiperka su kaupu. „Svarbiausia, kad kiekviena iniciatyva, kiekvienas projektas ir darbas gali būti pastebėtas ir įvertintas globaliu mastu, kai juo besąlygiškai tiki žmonės, patikėję mums pareigą stengtis ir kasdien kryptingai dirbti. Gavę garbingą įvertinimą dar kartą įsitikinome – kiekvieno mūsų sugebėjimams ir pasiekimams nėra jokių barjerų“, – įsitikinusi V. Žvirzdinaitė.