Neįgali mama: leiskite į tėvų susirinkimus
Ne­įga­lio­jo ve­ži­mė­ly­je sė­din­ti ma­ma Ju­lia­na su siau­bu lau­kia tė­vų su­si­rin­ki­mų ar šven­ti­nių kon­cer­tų, mat šie vyks­ta an­tra­me mo­kyk­los aukš­te. Nors gim­na­zi­ja tu­ri ne­įga­lių­jų po­rei­kiams pri­tai­ky­tą lif­tą, šis, de­ja, ne­vei­kia, ir jau se­no­kai. Pats di­rek­to­rius, iš­vy­dęs žur­na­lis­tus, jiems par­odė du­ris ir spru­ko taip ir ne­at­sa­kęs į klau­si­mą, ka­da gi bus su­tvar­ky­tas lif­tas.

Liftas sugedo

Abu Julianos vaikai mokosi Vilniaus rajono Rudaminos „Ryto“ gimnazijoje.

Moteris iš padėties sukasi kaip tik išmano. „Jei vyksta tėvų susirinkimas, dalyvauja mano mama ir lankosi pas mokytojus. Šie perduoda, kad norėtų pasikalbėti su vaikų mama. O aš negaliu pakilti į antrą aukštą.“

„Sūnus yra septintoje klasėje, dukra tik pradėjo lankyti mokyklą. Tad padaugėjo tėvų susirinkimų ir koncertų. Kai sūnus ėjo į mokyklą, vyras dar galėdavo man padėti – tai yra užkelti su vežimėliu, nes koncertai vykdavo antrame aukšte aktų salėje. Jei reikėdavo pas psichologę, ji nusileisdavo žemyn. Bet dabar viskas padvigubėjo ir man tiesiog yra nepatogu bei pikta. Kreipiausi į direktorių, buvo atsakyta: lėšų nėra, niekuo negalime padėti“, – apmaudą liejo neįgaliojo vežimėlyje sėdinti mama.

Moteris iš padėties sukasi kaip tik išmano. „Jei vyksta tėvų susirinkimas, dalyvauja mano mama ir lankosi pas mokytojus. Šie perduoda, kad norėtų pasikalbėti su vaikų mama. O aš negaliu pakilti į antrą aukštą. Mokytoja irgi negali nusileisti, nes su ja nori pasikalbėti ir kitų mokinių tėvai. Manęs prašo, kad atvykčiau kitą dieną arba su mokytoja bendraujame telefonu. Žodžiu, tai yra nepatogu. Galbūt nekreipčiau į tai dėmesio, jei mano vaikas būtų dvyliktokas, nes išeis iš mokyklos ir viskas. Bet žinau, kad tokia situacija tęsis dar ne vienerius metus“, – atsiduso Rudaminoje gyvenanti mama.

Siūlo pernešti rankomis

Moteris ne kartą girdėjo siūlymą padėti, kitaip tariant, kad reikalui esant būtų pernešta su visu vežimėliu.

„Suprantu: vieną kartą gali padėti, bet ne nuolat. Kas nori kilnoti vežimėlį su žmogumi, kuris sveria apie 64 kilogramus? Kas nori kilnoti tokį svorį?

Atsimenu, buvo nulinukų išleistuvės, vyras mane pakėlė su vežimėliu į antrą aukštą, pasižiūrėjome koncertą. Po jo norėjome nusifotografuoti, staiga visi išbėgo į lauką leisti balionų, o manęs nėra kam nuleisti į apačią. Vyras vienas nuleido ir aš tik pamačiau, kaip tie balionai skrido į dangų“, – prisiminė moteris.

Ji bandė kalbėti ir su mokyklos direktoriumi, ir su pavaduotoju ūkio reikalams, bet apčiuopiamo rezultato tai nedavė.

„Mano klausimas buvo toks: kokiu būdu liftas sugadintas, jei juo niekas nesinaudojo? Kaip man aiškino, sugedo kažkokia viela, kuri, pagal juos, kainuoja tūkstančius. Nusistebėjau: liftas yra uždarytas, užrakintas, tik su budėtojo žinia gali jį atrakinti, negali būti, kad vaikai juo važinėdavo pirmyn atgal. Tad kokiu būdu jis gali būti sugadintas – neaišku“, – nusistebėjo Juliana.

Moteris dirba seniūnijoje, kur yra įrengtas liftas. Juo naudojasi nepalyginti daugiau: per dieną pakyla ir nusileidžia po dvidešimt kartų. Tiesa, liftas irgi buvo sugedęs, bet seniūnas, kaip pasakoja, jį sutvarkė.

Direktorius pasišalino

Direktorius Ramūnas Maniuška „Lietuvos sveikatos“: žurnalistus pasitiko nesvetingai. Maža to, nesiteikė prisistatyti, tad mums teko „guglinti“… Kartu pasivadino stambesnio sudėjimo pavaldinį, kaip paaiškėjo, pavaduotoją ūkio reikalams, kuris taip ir nepratarė nė žodžio.

„Liftas šiuo metu neveikia. Jis yra užstrigęs. Reikia laiko ir investicijų, – aiškinosi direktorius. – Ten yra pakankamai sudėtinga konstrukcija ir reikia laiko, nes lėšos negaunamos taip paprastai.“

Pasak jo, paskutinįkart meistrai liftą apžiūrinėjo prieš kelis mėnesius. Visgi per vasarą šios problemos direktorius su pavaduotoju ūkio reikalams taip ir nesugebėjo išspręsti.

Nesugebėjo ir atsakyti į raštišką Lietuvos žmonių su negalia sąjungos, gavusios mamos skundą, užklausą.

„Mes pirmiausiai aptarnaujame mokinius“, – išgirdome iš direktoriaus, paklausus, kodėl per tiek laiko nesugebėta sutvarkyti lifto. Direktorius aiškino, kad neįgalių vaikų mokykloje nėra. Bet nenorėjo girdėti, kad tokių vaikų nėra dėlto, jog jie negali čia laisvai judėti, jiems nėra sudarytos sąlygos, bet ne todėl, kad tokių išvis nėra aplinkoje. Tad, kiek direktoriui prireiks laiko susidoroti su problema?

„Kaip bus galimybės, bus padaryta“, – spruko neatsigręždamas mokyklos vadovas Ramūnas Maniuška.

Įrengia valytojų kambarėlius

„Direktorius, tiesą pasakius, piktokas. Prieš porą savaičių bendravome telefonu. Jis lygiai tą patį aiškino: kad suprato problemos esmę ir imsis veiksmų. Kadangi jau praėjo pora savaičių, tikėjausi, kas nors bus pradėta daryti. Galėjo nurodyti bent terminus – per mėnesį ar du.

Kiti žingsniai būtų skundas Lygių galimybių kontrolieriams, kad jie pradėtų tyrimą. Nežinau, kaip toliau išsirutulios veiksmai, yra galimybė ir teismo būdu spręsti situaciją. Bet viliuosi, kad to neprireiks“, – sakė Lietuvos žmonių su negalia sąjungos projektų koordinatorė Ramunė Šidlauskaitė.

Kartu su ja nusprendėme apžiūrėti ir Vilniaus rajono Rudaminos „Ryto“ gimnazijoje esantį neįgaliųjų tualetą: gal šis nebus užstrigęs?

„Iš ko sprendžiu, kad čia – neįgaliesiems skirtas tualetas? Nes yra platesnės durys. Bendrųjų tualetų įėjimas būna siauresnis. Visgi, turėtų būti ženklinimas, nes, jei prispyrė reikalas, nėra kada galvoti ir ieškoti“, – pastabas išsakė R.Šidlauskaitė.

Lietuvos žmonių su negalia sąjungos atstovė Ramunė gali pasakoti ne vieną šokiruojančią istoriją, kuomet neįgaliesiems skirtuose tualetuose lyg niekur nieko įrengiamas valytojų kambarėlis. „Bet čia dar nieko, būna ir valymo mašinos suvarytos, ir kėdės, virduliai sustatyti“, – sako mergina, pridurdama, kad tai visuotinė ugdymo įstaigų problema, ypač kuomet siekiama, kad bendrojo lavinimo mokyklose neįgalieji galėtų mokytis drauge su visais vaikais.

Komentarai

Seimo Žmogaus teisių komiteto pirmininkas Valerijus Simulik:

– Situaciją vertinu neigiamai, nes vaikams su negalia (šiuo atveju kalbame apie mamą) turi būti sudarytos visos galimybės mokytis bendrojo lavinimo mokyklose. Toks yra seniai priimtas sprendimas. Ir jei anksčiau buvo specializuotos mokyklos, šiandien apie tokias nekalbame, išskyrus labai sunkius atvejus. Savivaldybė, būdama institucijos steigėja, privalo imtis sprendinių, kad to vaiko poreikiai būtų patenkinti. O jei mama atsiųstų man visą medžiagą, galėčiau situacija pasidomėti plačiau.

Seimo Neįgaliųjų teisių komisijos pirmininkas Justas Džiugelis:

– Neįgaliųjų poreikiams pritaikyti liftai dažnai būna neveikiantys arba paaiškinama, kad neveikia dėl nemokėjimo jais naudotis. Manau, kad šią problemą reikia viešinti ir aiškintis situaciją. Be abejo, tai yra nenormalu ir akivaizdus žmogaus teisių pažeidimas. Tik kalbant ir viešinant tokias istorijas galima pasiekti rezultatų. Vadovo prioritetai, man atrodo, yra rūpintis bendrai mokyklos įvaizdžiu, o jei kas nors mokykloje neveikia, tai yra didelė direktoriaus ar mokyklos administracijos atsakomybė.

Vilniaus rajono savivaldybės atsakymas

Rudaminos „Ryto“ gimnazija informavo, kad šiuo metu problemą bandoma spręsti – planuojama tvarkyti lifto gedimą. Atkreipiame dėmesį, kad gimnazijoje nėra neįgalumą turinčių mokinių, kurie naudotųsi šiuo liftu, tačiau norėtume pabrėžti, kad gimnazija ėmėsi atitinkamų veiksmų išspręsti lifto keitimo problemą.