Naujiena egzaminuose: bus galima naudotis kompiuteriu
Šie­met lie­tu­vių kal­bos ir li­te­ra­tū­ros vals­ty­bi­nia­me bran­dos eg­za­mi­ne bus lei­džia­ma nau­do­tis elek­tro­ni­nė­mis kū­ri­nių ver­si­jo­mis – kom­piu­te­riu.

Kaip informuoja delfi.lt, kandidatai autorius galės pasirinkti iš visų šio dalyko egzamino programoje privalomų autorių, kiekvienas iki egzamino pabaigos liks pusantros valandos kompiuteriu galės naudotis vieną kartą 20 min. arba du kartus po 10 minučių.

Dėl šiais mokslo metais prisidėjusių 10 papildomų ugdymo dienų daugiau brandos egzaminų bus rengiama šeštadieniais: pernai buvo 6, šiemet – 9.

Šiemet valstybiniai brandos egzaminai prasidės balandžio 4–6 dienomis, anglų kalbos kalbėjimo dalimi, šio egzamino klausymo, skaitymo ir rašymo užduotis abiturientai atliks gegužės 5-ąją. Balandžio 5–6 dienomis numatyta rengti rusų, balandžio 6 dieną – prancūzų ir vokiečių egzamino kalbėjimo dalių atsiskaitymus. Kiti egzaminai vyks šiomis datomis: informacinių technologijų – gegužės 12 dieną, fizikos – gegužės 19 dieną, biologijos – gegužės 26 dieną, lietuvių kalbos ir literatūros – birželio 2 dieną, matematikos – birželio 9 dieną, istorijos – birželio 18 dieną, geografijos – birželio 20 dieną, chemijos – birželio 22 dieną.

Pakartotinė brandos egzaminų sesija vyks birželio 25 – liepos 9 dienomis.

2018 metais prašymus laikyti brandos egzaminus pateikė 31 640 kandidatai – per 932 mažiau, nei pernai.