Naujasis MOSTA direktorius – buvęs švietimo viceministras Giedrius Viliūnas
Moks­lo ir stu­di­jų ste­bė­se­nos ir ana­li­zės cen­tro (MOS­TA) di­rek­to­riaus kon­kur­są lai­mė­jo bu­vęs švie­ti­mo vi­ce­mi­nis­tras Gied­rius Vi­liū­nas.

Kaip antradienį pranešė Vyriausybė, jis varžėsi su penkiais kandidatais.

56-erių metų G. Viliūnas Vilniaus universitete yra įgijęs filologo kvalifikaciją.

Vyriausybės pranešime nurodoma, kad G. Viliūnas daug metų dirbo Vilniaus universitete, buvo Aukštojo mokslo tarybos nariu ir universiteto senato nariu, Studijų kokybės vertinimo centro ekspertu, mokslo žurnalų vertinimo grupių vadovu.

G. Viliūnui teko eiti švietimo ir mokslo ministro patarėjo, ŠMM sekretoriaus pareigas, dirbti Lietuvos mokslo taryboje. Jis buvo Mykolo Romerio universiteto studijų prorektorius, docentas. Paskutiniu metu užėmė švietimo ir mokslo viceministro pareigas.

Vyriausybė pažymi, kad MOSTA pagrindu bus kuriamas kompetencijų centras, atliksiantis sisteminį strateginių valstybės pažangai klausimų vertinimą.

Anot pranešimo, G. Viliūno tinkamumas eiti pareigas, kaip numatyta teisės aktuose, dar bus patikrintas teisėsaugos institucijų.

Nuolatinio vadovo MOSTA neturi nuo 2016 metų pabaigos – nuo tos dienos, kai šio centro vadovės pareigas paliko tuomet švietimo ir mokslo ministre paskirta Jurgita Petrauskienė.

G. Viliūnas jos vadovaujamoje ministerijoje dirbo viceministru.

Anksčiau buvęs pavaldus Švietimo ir mokslo ministerijai, nuo 2017 metų sausio 1 dienos MOSTA perėjo Vyriausybės kanceliarijos žinion.

Kaip skelbiama MOSTA svetainėje, centras atlieka mokslo, studijų ir inovacijų sričių stebėseną, vertinimus, teikia Seimui bei Vyriausybei rekomendacijas dėl mokslo, studijų ir inovacijų politikos tobulinimo.