Mūšis dėl VU TSPMI: „radžvilistai“ prieš „anti-mitingistus“
Prie Vil­niaus uni­ver­si­te­to Tarp­tau­ti­nių san­ty­kių ir po­li­ti­kos moks­lų ins­ti­tu­to (VU TSPMI) vyks­ta net du mi­tin­gai: vie­ni mi­tin­guo­ja pa­lai­ky­da­mi prieš­ta­rin­gai ver­ti­na­mą Vy­tau­tą Radž­vi­lą, ki­ti – VU TSPMI va­do­vy­bę. 

Reaguodami į judėjimo „Vilniaus forumas“ bei jaunimo sambūrio „Pro Patria“ išplatintą pranešimą, kviečiantį šį trečiadienį, balandžio 25 d., dalyvauti šių organizacijų organizuojamuose mitinguose „Grąžinkite Vilniaus universitetą Tautai ir Lietuvos Valstybei!“ ir „VU TSPMI – ne vienos „partinės“ tiesos institutas!“ bei atsižvelgdami į pranešime išplatintus, realybės neatitinkančius teiginius, VU TSPMI ir kitų VU fakultetų studentai suorganizavo idėjinį anti-mitingą taip išreiškiant palaikymą VU TSPMI.

Šio anti-mitingo rengėjai teigimu, judėjimo „Vilniaus forumas“ išreikšta pozicija, teigiant, kad Vilniaus universitetas yra pasidavęs neomarksistinei bei neoliberaliajai globalizmo politikai yra iš esmės klaidinga. Universitetas ir toliau puoselėja lietuviškas tradicijas, skatina lietuvišką kultūrą, taip pat yra stipriausias Lietuvoje veikiantis Universitetas bei vienas iš geriausių pasaulio Universitetų. Anti-mitingo rengėjų nuomone, Universitetas įprasmina savo misiją ir viziją, yra atviras visuomenei ir jos nariams.

Tuo metu V.Radžvilo gerbėjų išplatintame pranešime teigiama, jog „pastarąjį dešimtmetį VU TSPMI pamažu virto nepagrįstai liberaliomis pristatomų, bet iš esmės antitautinių ir antivalstybinių idėjų sklaidos židiniu. Jo taryba ir dėstytojų kolektyvas nuosekliai apvalytas nuo kitaminčių“.