MRU rektoriaus kėdę laikinai užleidžia Ingai Žalėnienei
Al­gir­dui Mon­ke­vi­čiui ta­pus švie­ti­mo mi­nis­tru lai­ki­ną­ja My­ko­lo Ro­me­rio uni­ver­si­te­to (MRU) rek­to­re pa­skir­ta stu­di­jų ir moks­lo pro­rek­to­rė In­ga Ža­lė­nie­nė.

Ji yra MRU Teisės mokyklos Privatinės teisės instituto profesorė.

„Vadovaujant Algirdui Monkevičiui universitetas padarė milžinišką proveržį. Optimizuoti universiteto kaštai, įgyvendintos struktūrinės administracinės pertvarkos, todėl šiandien universitetas turi tvarų ir subalansuotą biudžetą. Toliau bus skiriamas milžiniškas dėmesys studijų programų turinio gerinimui, tarpkryptiniams ir tarpdisciplininiams moksliniams tyrimams, tarp prioritetinių universiteto tikslų ir tarptautinių partnerysčių plėtojimas, aktyvesnis dalyvavimas tarptautiniuose tematiniuose tinkluose“, – universiteto pranešime cituojama I. Žalėnienė.

A. Monkevičius MRU rektoriumi buvo nuo 2015 metų. Antradienį jis pradėjo eiti švietimo, mokslo ir sporto ministro pareigas.

Praėjusių metų gruodį Seimas nutarė pradėti MRU prijungimą prie Vilniaus Gedimino technikos universiteto.