Mokytojų streikas skaldo moksleivių tėvus
Pir­ma­die­nį pra­si­dė­jęs pe­da­go­gų strei­kas ima kel­ti ne­ri­mą mo­ki­nių tė­vams. Iš pra­džių so­li­da­riai lai­kę­si su mo­kyk­lo­mis sa­vai­tei įpu­sė­jus tė­vai ima kel­ti klau­si­mus – kiek tai tę­sis? Di­džiau­sią ne­ri­mą ke­lia ne tik Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­trės Jur­gi­tos Pe­traus­kie­nės at­sai­nus po­žiū­ris. Ky­la abe­jo­nės, ar aps­kri­tai strei­ko rei­kė­jo.

Streikas darželyje – ar reikės mokėti?

Nuo šios dienos prie streikuojančių 12 mokyklų prisidėjo dar 10 ugdymo įstaigų. Viena jų – Vilniaus lopšelis-darželis „Aušrelė“. Iš 219 „Aušrelės“ auklėtinių šiandien į darželį atvyko tik 10 vaikų. Iš jų sudaryta maža grupė šiuo metu dirba darželio sporto salėje, jais rūpinasi darželio direktorė bei pavaduotoja. Vaikams bus užtikrintas maitinimas bei dienos režimas. Darželio profesinės sąjungos pirmininkė Onutė Orlauskienė tikina, kad tėvai solidarizuojasi su darželio protestuojančia bendruomene ir vaikų į ugdymo įstaigą neveda. Vieni jų turi galimybę vaikus prižiūrėti namuose, ima tėvadienius, atostogas, kiti prašo senelių pagalbos ar samdo auklę.

Kaip bus dabar – kol kas savivaldybė nepateikė, tad atsakyti į šitą klausimą, reikės mokėti ar ne, negaliu.

Onutė Orlauskienė tikisi, kad tėvams, nevedantiems streiko metu vaikų į darželį, nereikės mokėti už šias dienas.

„Tie, kurie lanko darželį, jie už paslaugas mokės įprastai. Tie kurie nelanko – sunku pasakyti. Vilniaus miesto savivaldybė kol kas nėra pateikusi, kaip mums juos žymėti. Pavyzdžiui, kai vaikas nelanko darželio dėl blogų oro sąlygų, pavyzdžiui, esant dideliems šalčiams, mes žymime raide K. Kaip bus dabar – kol kas savivaldybė nepateikė, tad atsakyti į šitą klausimą, reikės mokėti ar ne, negaliu. Mes norėtume, kad tėvams nereikėtų mokėti už tas dienas, kai vaikai darželio nelankė“, – vylėsi darželio profesinės sąjungos pirmininkė.

Tikėjosi, kad streikas greit baigsis

Viena pirmųjų streikuoti Vilniuje pradėjo „Žemynos“ progimnazija. Čia į protestą įsitraukė 63 mokytojai iš 85 pedagogų. Nors ugdymo įstaigoje pamokos nevyksta, mokykla visus negalinčius likti namie vaikus priima.

Čia vaikams rodomi animaciniai filmai, teikiamas maitinimas. Labiausiai šios paslaugos reikia pradinukus auginantiems tėvams, kurių vienų namie palikti dar negalima. Tuo tarpu vyresnių klasių tėvai labiau rūpinasi ne kur palikti vaikus, o kaip bus su ugdymo procesu.

„Apie tai, kad mokykla streikuos, mums pranešė jau praėjusią savaitę. Kad nestrigtų mokymosi procesas, mokytojai paskyrė vaikams užduotis namuose. Tai daugiau kartojimo užduotys, naujų temų namie mokytis nereikia. Iš pradžių sutikome, kažkaip atrodė normalu solidarizuotis su visa bendruomene dėl geresnių pedagogų darbo sąlygų. Tai juk ir su mūsų vaikais susiję. Tačiau tikėjomės, kad pradėjus streikuoti Švietimo ministerija atstovą atsiųs tą pačią dieną ir streikas po poros dienų baigsis. Dabar iš žiniasklaidos aiškėja, kad ministrė streikuojančias mokyklas pradės lankyti tik penktadienį. Tai kada baigsis streikas – nežinia, gal taip ir žiemos atostogų sulauksime“, – gūžčiojo pečiais mama Inga.

Dalis tėvų įsitikinę, kad vaikai praleistas pamokas arba atidirbs vasarą arba prabėgs paviršutiniškai, o tai reiškia, kad teks mokytojo paliktas spragas taisyti tėvams namuose arba samdyti repetitorius.

Naujienos išmušė iš vėžių

Švietimo ministerijos atstovai šioje gimnazijoje lankėsi pirmadienį. Ministerijos pranešime skelbiama, kad šios mokyklos mokytojai padėtimi nesiskundžia, bet į streiką įsitraukė iš solidarumo su kolegomis Lietuvoje. Tą esą patvirtina ir Sodros duomenys: Vilniaus Žemynos progimnazijoje 62 mokytojų atlyginimas padidėjo nuo 27 iki 300 eurų, daugumai 100–150 eurų, aštuoniems atlyginimas sumažėjo. Vidutinis darbo užmokestis mokykloje šiais mokslo metais išaugo 155 eurų.

Viešumoje pasirodęs kitos, Lietuvos Švietimo profesinės sąjungos pirmininko Audriaus Jurgelevičiaus komentaras sukėlė dar daugiau nerimo. Pirmininkas tikina, kad kolegų iš Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos streikas tinkamai nesubrandintas ir neparengtas. Esą jis panašus daugiau į žaidimą ir smukdo visuomenės pasitikėjimą švietimo bendruomene.

Tai sužinoję „Žemynos“ progimnazijoje besimokančių vaikų tėvai ėmė pagrįstai kelti klausimą, kada iš tiesų baigsis streikas. Taip pat tėvai nerimauja dėl ugdymo proceso. Dalis jų įsitikinę, kad vaikai praleistas pamokas arba atidirbs vasarą arba prabėgs paviršutiniškai, o tai reiškia, kad teks mokytojo paliktas spragas taisyti tėvams namuose arba samdyti repetitorius.

Susirūpintų, jei turėtų abiturientų

Nuo pirmadienio taip pat streikuoja ir Zarasų „Ąžuolo“ progimnazija, tačiau vaikai, kurie neturi galimybės likti namuose ar pas senelius, yra laukiami mokyklos patalpose. Mokyklos tėvų tarybos narė Eglė Vaitkevičienė dviejų savo atžalų į mokyklą neleidžia: vieno – dėl ligos, kito – dėl streiko. Nors moteris tikina nežinanti, kiek mokytojų protestas truks, jos nuomone, bendruomenę palaikyti reikia.

„Žinoma, norėčiau, kad situacija neužsitęstų. Bet aš už tai, kad pedagogai prieitų kompromiso su valdžia, o ne atsitrauktų nieko nepešę. Mokytojo darbas turi būti įvertintas. Todėl labai juos palaikau. Ir manau, kad vaikai gauna gyvą pamoką, kad reikia nesipiktinti, o demokratiškomis priemonėmis keisti tai, kas jiems netinka. Nemanau, kad dėl streiko nukentės mokymosi procesas. Labiau pergyvenčiau, jei turėčiau abiturientų, nors jie pakankamai suaugę mokytis ir savarankiškai. Galbūt ta pauzė paskatins labiau mobilizuoti mokymosi procesą ir pasivyti programą. Bet kokiu atveju, manau, kad čia labiau lemia motyvacija, o ne laikas“, – požiūriu dalijosi Eglė Vaitkevičienė.

Streiką organizuojanti Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga kritikuoja etatinio darbo apmokėjimo sistemą. Ši, jų manymu, įvesta skubotai ir chaotiškai, yra neskaidri ir neteisinga, nes mokytojams visoje Lietuvoje už tą patį darbą mokama skirtingai. Šios darbuotojų profesinės sąjungos streikui nepritaria Švietimo profesinė sąjunga.

„Sodros“ ir Švietimo valdymo informacinės sistemos duomenys, rodo, jog pradėjus įgyvendinti švietimo reformą pedagogų algos didėjo vidutiniškai 190 eurų (13,6 proc.) ir šiuo metu siekia 934 eurus iki mokesčių. Atlyginimai didėjo net 70,5 proc. mokytojų, 9,5 proc. jų algos keitėsi nedaug.