Mokytojų reikalavimai premjerui atrodo keisti
Įspė­ja­mą­jį strei­ką penk­ta­die­nį su­ren­gu­sių pe­da­go­gų rei­ka­la­vi­mus prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis va­di­na keis­tais.

„Aš laikau jį (streiką – BNS) keistu, kadangi streikuojama prieš atlyginimų pakėlimą mokytojams, prieš krūvių subalansavimą ir didesnių socialinių garantijų užtikrinimą. Bet mes esame demokratinė šalis ir galime streikuoti ir tada, kada atlyginimai nekeliami, ir tuomet, kada jie yra keliami“, – žurnalistams penktadienį sakė S. Skvernelis.

Viena iš pedagogų profsąjungų dviejų valandų įspėjamąjį streiką penktadienį rengė reikalaudama atidėti etatinio mokytojų darbo apmokėjimo įvedimą, bet kelti pedagoginių ir nepedagoginių specialistų, dirbančių ugdymo įstaigose, algas, taip pat sumažinti vaikų skaičius darželių grupėse bei mokyklų klasėse ir kt.

Pasak streiką rengusios Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos (LŠDPS) atstovų, norą prisidėti prie streiko pareiškė apie 1 tūkst. mokyklų, darželių ir neformalaus ugdymo įstaigų pedagogų (iš viso jų šalyje yra apie 53 tūkst.).

Streikavę Vilniaus Simono Daukanto progimnazijos mokytojai BNS didžiausią susirūpinimą išsakė dėl to, kad etatinis apmokėjimas gali pabloginti jų padėtį – esą už tą patį atlyginimą gali tekti vesti daugiau pamokų.

Švietimo ir mokslo ministerijos atstovai aiškina, kad tokios baimės nepagrįstos, nes valandiniai mokytojų koeficientai nebūtų keičiami ir mokytojams bus apmokama daugiau valandų papildomų darbų. Žadama, kad vidutiniškai mokytojų atlyginimas Lietuvoje augs apie 20 proc. ir 2019 metais vidutinis atlyginimas bus daugiau nei 1 tūkst. eurų.

Pagal pataisas, kurias dar svarstys Seimas, etatinis darbo apmokėjimas bus įvedamas per du etapus – nuo 2018 metų rugsėjo ir nuo 2019 metų rugsėjo, mokytojams palaipsniui daugėtų apmokamų ne tiesiogiai pamokų vedimui skirtų valandų. Valandoms už papildomus darbus atlyginti nuo 2018 metų rugsėjo 1 dienos iš valstybės biudžeto skiriama 17,4 mln. eurų. Iš viso naujam mokytojų darbo užmokesčio modeliui įvesti iš valstybės biudžeto numatoma skirti 95 mln. eurų.