Mokytojų derybos ŠMM: ar bus pasiektas susitarimas
Po to, kai ke­lios de­šim­tys pe­da­go­gų pra­lei­do nak­tį Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jo­je, jų at­sto­vų ir mi­nis­trės su­si­ti­ki­mas bu­vo pa­anks­tin­tas ir iš po­pie­tės per­kel­tas į ry­tą. Tuo me­tu moks­lei­viai nu­spren­dė pa­lai­ky­ti strei­kuo­jan­čius mo­ky­to­jus ir šian­dien ren­gia mi­tin­gą „Mo­ki­niams rū­pi“, ku­ris pra­de­da­mas prie Sei­mo bei tę­sia­mas prie Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos.

Švietimo ir mokslo ministerija pranešė, kad visų švietimo profesinių sąjungų vadovų ir švietimo ir mokslo ministrės Jurgitos Petrauskienės, Švietimo ir mokslo ministerijos, kitų institucijų atstovų šiandien rengiamo susitikimo pradžia – 10.15 val. 15, o ne 13. 30 val., kaip buvo planuota anksčiau.

Streikuoja mokiniai

Ketvirtadienį prie Seimo Vilniuje apie šimtas moksleivių susirinko pareikšti solidarumą su trečia savaite streikuojančiais savo mokytojais.

„Mes už tiesą ir už taiką, mes už mokytojų streiką“, „Išklausykite mokytojų norus“, „Trumpas anekdotas: mokytojas – prestižinė profesija“, „Ateitis mokyklos mokytojų rankose“ skelbia plakatai moksleivių rankose.

„Negalime sau leisti tylėti. Kaip garsiai šiandien kalbėsime, nuo to priklauso mūsų ateitis“, – per mitingą teigė Klaipėdos Vydūno gimnazijos dvyliktokė Gintarė Valionytė.

Iš Elektrėnų atvykusi „Versmės“ gimnazijos 4C moksleivė Živilė Balsiukaitė BNS sakė, kad mokytojai nusipelnė geresnių darbo sąlygų.

„Mes turbūt geriausiai matome jų kasdienybę, kaip atrodo jų vedamos pamokos ir kiek iš tikrųjų jie darbo įdeda. Pavyzdžiui, mūsų lietuvių kalbos kabinete – beveik 30 mokinių, yra neįmanoma, kad mokytojas kiekvieną pamoką galėtų individualiai su kiekvienu kažkiek padirbti, paaiškinti, skirti jam laiko. Darbams taisyti skirtas pusvalandis. Mūsų lietuvių rašinys yra sudarytas iš 500 žodžių“, – vardijo moksleivė.

Dalis „Versmės“ gimnazijos pedagogų streikuoja antrą savaitę. Pasak Ž. Balsiukaitės, mokytojai pasirūpino, kad ugdymo procesas dėl streiko nukentėtų kiek galima mažiau.

„Mūsų mokytojai mumis pasirūpino, pavyzdžiui, iš matematikos mes gauname kartojimo užduotis, lietuvių mums užduoti skaityti kūriniai, taip pat biologijos gauname spręsti egzaminus ir įvairias užduotis. Jeigu mokinys yra motyvuotas mokytis, jis tikrai nenukenkės nuo streiko“, – sakė gimnazistė.

Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos 12 klasės moksleivis Augustas Šadurskas pripažino, kad situacija jam kelia nerimą. Jo mokytojai streikuoja trečia savaitė, tuo metu reikėtų rengtis brandos egzaminams.

„Tiesą sakant, gąsdina, dabar reikia daug pačiam mokytis, bet vis tiek – reikia. Manau, kad čia svarbesni dalykai negu egzaminai“, – BNS sakė moksleivis.

„Manau, kad moksleiviai turi palaikyti mokytojus streiko metu, nes mes turime kovoti ir pasisakyti už savo ateitį“, – teigė jis.

Pasak A. Šadursko, privalo keistis požiūris į mokytoją, ši profesija iš tiesų turi tapti prestižine.

Į mitingą atvykę kitą savaitę prie streiko planuojančios prisidėti Žvėryno gimnazijos vienuoliktokai teigė palaikantys savo pedagogus ir laukiantys streiko. Kita vertus, anot jų, ne visi mokytojai nusipelno didesnio darbo užmokesčio.

Moksleivių mitinge dalyvavo ir keletas politikų, Seimo narių.

Vėliau mitingo dalyviai nužygiavo iki Švietimo ir mokslo ministerijos, kur juos pasitiko joje esantys streikuojantys mokytojai.

„Toliau bus derinami susitarimai dėl etatinio įgyvendinimo tobulinimo“, – rašoma pranešime spaudai.

Savo nuomonę nusprendė pareikšti ir moksleiviai

Tuo metu streikuojančius mokytojus nusprendė palaikyti moksleiviai.

„Nepatenkinti dabartine švietimo situacija nusprendėme ir mes, mokiniai, nebetylėti ir išsakyti savo nuomonę. Daugelyje mokyklų jau seniai vyksta streikai dėl etatinio mokytojų apmokėjimo, į juos Švietimo ir mokslo ministerija visiškai nekreipia dėmesio. Švietimo ministrės Jurgitos Petrauskienės abejingumas mokytojų reikalavimams daro didelę žalą mūsų mokymosi procesui, todėl nesuprantame, kodėl nėra imamasi realių veiksmų šiai situacijai taisyti. Mes esame sąmoningi ir motyvuoti mokiniai, turintys aukštų tikslų, o juos įgyvendinti galėsime tik tada, kai pagaliau bus atsižvelgta į mokytojų keliamus reikalavimus, – teigia moksleivių mitingo organizatoriai. – Negi mes tarnaujame valdžiai, o ne ji mums? Negi ir į mūsų pilietinę poziciją bus žvelgiama taip pat abejingai kaip ir į mokytojų?“

Alinos Ožič nuotraukos

Todėl nuspręsta šiandien šiandien surengti mitingą „Mokiniams rūpi“, kurio planas toks: 11 valandą rinktis prie Seimo rūmų su plakatais, skanduotėmis, inscenizacijomis; 11 valandą 30 minučių rengti eitynes nuo Seimo rūmų link Švietimo ir mokslo ministerijos; 12 valandą pradėti mitingą prie Švietimo ir mokslo ministerijos, ten moksleiviai norėtų į lauką pasikviesti ministrę Jurgitą Petrauskienę, kad ji atsakytų į jų klausimus.

Skaičiai

Alinos Ožič nuotraukos

Švietimo ir mokslo ministerijos duomenimis, lapkričio 29 d. planuoja streikuoti 71 švietimo įstaigos, apie 1550 pedagogų. Labai apytikriais duomenimis, streikas paliečia ne daugiau kaip 16 tūkst. mokinių. Iš viso Lietuvoje yra apie 2000 švietimo įstaigų ir 45 tūkst. jose dirbančių pedagogų.

Profsąjunga, be kitų dalykų, reikalauja didinti mokytojų algų koeficientus ar mažinti klases. Ji taip pat teigia, kad mokytojo etatą turėtų sudaryti 36 valandos per savaitę, iš jų ne daugiau kaip 18 yra kontaktinių valandų. Teigia, kad mokytojo etatas gali būti dalinamas tik išlaikant tą pačią kontaktinių ir nekontaktinių valandų skaičiaus proporciją, o valandos etatui turi būti skaičiuojamos ne metams, o savaitei.

Po praėjusią savaitę vykusio profsąjungų ir Švietimo ir mokslo ministerijos atstovų posėdžio ministerija surašė pasiūlymų rinkinį ir tikisi, kad jis bus patvirtintas, nepaisant pedagogų atstovų pastabų.

Tačiau Andriaus Navicko vadovaujama streikuojanti profsąjunga kritikuoja tuos siūlymus. Jis kaltina ministeriją neatsižvelgus į jo reikalavimus ir tvirtina, kad dokumentas parengtas jį derinus su kitais mokytojams atstovaujančiais judėjimais.