Mokytojų atlyginimų klausimas ir ant savivaldybių pečių
No­rint di­des­nių vie­šo­jo sek­to­riaus dar­buo­to­jų al­gų, rei­kia ir sa­vi­val­dy­bių in­dė­lio, sa­ko lai­ki­nai švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­tro par­ei­gas ei­nan­tis Ro­kas Ma­siu­lis.

Pasak jo, darbo grupė artėja prie susitarimo, kad viešojo sektoriaus atlyginimai turėtų augti. Be to, politinių partijų atstovai, ministrai ir profsąjungų sektoriaus atstovai sutarė, kad tam galėtų būti papildomas lėšų skyrimas iš biudžeto, tačiau reikia ieškoti ir vidinių resursų, ir savivaldybių indėlio.

„Beveik visi kalbėjusieji pabrėžė, kad be savivaldybių indėlio, kur yra net didesnioji biudžeto dalis panaudojama, be to indėlio nepasieksime norimo rezultato“, – penktadienį žurnalistams po pirmojo darbo grupės posėdžio sakė R. Masiulis.

Jo teigimu, mokykloms nemažą dalį lėšų skiria savivaldybės, todėl jeigu pavyktų sutaupyti tose srityse, kurių kaštus kompensuoja savivaldybės, jos galėtų dalį lėšų skirti ir mokytojų atlyginimui.

Dėl biudžetininkų algų darbo grupė nusprendė susitikti kiekvieną savaitę.

„Sutarėme kas savaitę susirinkti, tai bus nelengva užduotis, bet norisi kažką tokio tvaraus turėti, tikrai ambicingas rezultatas, kad per porą mėnesių mes ką nors turėtume“, – kalbėjo R. Masiulis.

Grupė iki vasario vidurio turi parengti projektą, kaip didinti biudžetininkų algas 2020–2025 metais.

R. Masiulis taip pat užsiminė, kad su streikuojančiais mokytojais toliau derinamas etatinio apmokėjimo modelio tobulinimas, su jais vyksta posėdžiai darbo grupėse. Be to, rengiamas vidinių auditų planas.

„Mes turime suprasti, kad tiek mokytojai, tiek kultūros darbuotojai, tiek kiti yra valstybės piliečiai, jie puikiai supranta, kad valstybės finansiniai resursai nėra begaliniai, bet ir mes tada norime jiems pasakyti, kad žiūrėkite, finansinė situacija tokia, bet mes jus girdime, stengsimės ieškoti vidinių resursų, kad išeliminuotume tą konfliktą“, – sakė R. Masiulis.

Andriaus Navicko vadovaujamos profsąjungos pedagogai streikuoja daugiau kaip mėnesį.