Mokytojai tęsia streiką dėl etatinio apmokėjimo
Kai ku­rių Lie­tu­vos mo­kyk­lų pe­da­go­gai šią sa­vai­tę tęs strei­ką dėl šie­met įves­to eta­ti­nio mo­ky­to­jų dar­bo ap­mo­kė­ji­mo mo­de­lio.

Švietimo ir mokslo ministerijos duomenimis, pirmadienį protestuos 50 mokyklų mokytojai visoje Lietuvoje.

Streiką organizuojančios profsąjungos duomenimis, streikuoti numato 65 įstaigų pedagogai.

Ministerijos, profsąjungų ir savivaldybių atstovai turėtų kitą savaitę pateikti pasiūlymus, kaip taisyti rugsėjį įvestą algų apskaičiavimo modelį.

Protestuojantys pedagogai teigia, kad nauja apmokėjimo sistema yra neskaidri ir neteisinga, nes Švietimo ir mokslo ministerija tinkamai nepasirūpino pertvarkos įgyvendinimu, o mokytojai visoje Lietuvoje už tą patį darbą uždirba skirtingai dėl galimybės subjektyviai interpretuoti tvarką.

Ministerija sako, kad nauja tvarka leido padidinti pedagogų algas ir tolygiau paskirstyti jų krūvį.