Mokytoja Veronika – pedagogų streiko Žana d'Ark
Vil­nie­tę mo­ky­to­ją Ve­ro­ni­ką Nau­mo­vai­tę da­bar tur­būt ži­no vi­si, ku­riems rū­pi švie­ti­mo prob­le­mos, ku­rie ste­bi įvy­kius, su­si­ju­sius su pe­da­go­gų strei­ku. Nuo pra­ėju­sios sa­vai­tės vi­du­rio kar­tu su ki­tais pe­da­go­gais ji die­ną nak­tį bu­di Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jo­je. Dar dau­giau – mo­ky­to­ja Ve­ro­ni­ka per so­cia­li­nį tink­lą „Fa­ce­book“ iš mi­nis­te­ri­jos kas­dien ren­gia po ke­lias tie­sio­gi­nes trans­lia­ci­jas, ku­rias ste­bi šim­tai ne­abe­jin­gų žmo­nių.

Praėjusią savaitę Švietimo ir mokslo ministerijoje budintys streikuojantys mokytojai sumanė papokštauti – Švietimo ir mokslo ministrės Jurgitos Petrauskienės pavardę ant kabineto durų pakeitė kita – mokytojos Veronikos Naumovaitės. Šis poelgis sukėlė Vyriausybės pasipiktinimą. Mokytojai tikino durų užrašų nelietę, tesukūrę fotomontažą.

Likimo pokštas: šią savaitę paskelbta, kad premjeras Saulius Skvernelis nusprendė atleisti iš pareigų Jurgitą Petrauskienę kartu su kitais dviem ministrais – kultūros ir aplinkos.

Mokytoja Veronika: „Prasidėjus streikui, šią platformą ėmiau naudoti dažniau ir ypač tiesioginėms transliacijoms.“

Tačiau pedagogai ir toliau budi Švietimo ir mokslo ministerijoje, su jais – ir mokytoja Veronika. Atsakydama į LŽ klausimus, ji teigė: „Kai pavyks rasti sprendimus ir sudėlioti veiksmų planą – laikysime, jog pasiekėme norimą tikslą.“

Transliacijas rengdavo ir anksčiau

– Kodėl kartu su kolegomis nuvykote į Švietimo ir mokslo ministeriją ir ten pasilikote?

– Praėjusį trečiadienį, kartu su kolegomis, planavome ir norėjome pasikalbėti su Švietimo ir mokslo ministre. Tikėjomės, jog ji skirs laiko mums ir aptars aktualius klausimus. Tačiau trečiadienį nepavyko aptarti visų klausimų ir dalis jų buvo perkelta į ketvirtadienį planuotą susitikimą su visomis Švietimo profsąjungomis.

– Socialinio tinklo „Facebook“ naudotojai ir žiniasklaida atkreipė dėmesį į jūsų į įrašus, o ypač tiesiogines transliacijas. Kada ir kodėl pradėjote transliuoti – tai buvo spontaniškas sprendimas?

– „Facebook“ puslapį Mokytoja Veronika sukūriau gan seniai. Tai buvo maždaug prieš dvejus su puse metų, kai įgijau pradinių klasių mokytojos specialybę Lietuvos edukologijos universitete. Mano tikslas buvo kuo plačiau paskleisti savo turimas edukacijos žinias bei įgytus praktinius metodus. Puslapyje aktyviai dalinuosi savo patirtimi bei klasės gyvenimo akimirkomis.

Transliacijas „Facebook“ puslapyje darydavau ir anksčiau, kai matydavau tam poreikį, tai yra norėdama atkreipti visuomenės dėmesį į vieną ar kitą situaciją. Prasidėjus streikui, šią platformą ėmiau naudoti dažniau ir ypač tiesioginėms transliacijoms. Dabar kasdien įvyksta kelios tiesioginės transliacijos, kurių metu rodau, mano nuomone, įdomius ar aktualius įvykius.

"Hmm.. gal žurnaliste būti?", - juokais svarstė mokytoja, transliuojanti iš Švietimo ir mokslo ministerija.

Ir dienomis, ir naktimis

– Kiek dienų jau esate ministerijoje ir kiek ten pastoviai būnančių mokytojų?

– Ministerijoje esame nuo trečiadienio, lapkričio 28 dienos. Ministerijoje pastoviai būna apie 20 mokytojų.

– Kaip reaguoja ministerijos darbuotojai į ten esančius ir net nakvojančius mokytojus?

– Visų pirma, noriu pabrėžti, jog mes netrukdome ministerijos darbuotojams dirbti ir vykdyti jiems pavestų užduočių. Stengiamės palaikyti gražius ir dalykiškus santykius su jais. Ministerijos darbuotojai į streiką ir mus reaguoja neutraliai.

– Ar jūs irgi ten nakvojate, nors esate vilnietė?

– Taip, būnu ir dienomis, ir naktimis kartu su visais mokytojais.

– Kaip ten leidžiate dienas ir naktis, ką veikiate?

– Be įvairių diskusijų su atsakingais asmenimis mes itin aktyviai kalbamės tarpusavyje, diskutuojame, palaikome vienas kitą, dalinamės mintimis ir savo sukaupta patirtimi bei įgytais edukacijos metodais. Taip pat sulaukiame įvairių svečių: buvo atvykęs Andrius Tapinas, muzikantas Jurgis Didžiulis, kiti menininkai, visuomenininkai bei mus palaikantys tėvai bei mokiniai. Taip pat, atvyksta ir politikai bei būsimi kandidatai artėjančiuose rinkimuose.

Aplanko mokiniai bei jų tėvai

– Būnant ministerijoje reikia maisto, higienos priemonių, miegamųjų vietų, kaip tai sprendžiate?

– Sulaukiame paramos iš mus palaikančių žmonių, mokinių tėvų. Jie mums atveža maisto, gėrimų, kitų būtinų dalykų bei pasidalina geromis emocijomis ir savo nuomone.

– Kas lanko ministerijoje esančius pedagogus?

– Kasdien sulaukiame daug svečių. Man labiausiai įsiminė susitikimai buvo su Andriumi Tapinu bei muzikantu Jurgiu Didžiuliu.

– Ar jūsų mokiniai ateina su jumis pasimatyti?

– Taip, buvo atvykę keletas mokinių kartu su savo tėveliais. Tuo labai džiaugiuosi ir esu jiems dėkinga.

– Kiek laiko ketinate pasilikti Švietimo ir mokslo ministerijoje?

– Atsakyti į šį klausimą yra sunku, nes neaišku kaip seksis pasiekti norimus tikslus dėl kurių vyksta streikas. Mūsų tikslas yra geresnė edukacijos kokybė. Kai pavyks rasti sprendimus ir sudėlioti veiksmų planą – laikysime, jog pasiekėme norimą tikslą.

– Ką darysite, jei, tarkime, pareigūnai bandys išprašyti iš ministerijos?

– Elgsimės pagal visus galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus bei teisėtus reikalavimus. To paties tikimės ir iš pareigūnų, jei jie atvyks.

"Aš myliu savo darbą! Aš eisiu iki galo!" - teigė mokytoja Veronika.

Su politika savo kelio nesieja

– Esate Martyno Mažvydo progimnazijos pradinių klasių mokytoja, kodėl pasirinkote pedagogo profesiją ir dėstyti būtent pradinukams?

– Pedagogo profesiją rinkausi dėl to, kad itin didelį įspūdį man paliko mano pradinių klasių mokytoja. Esu jai už tai labai dėkinga. Supratau, jog didžiausią gyvenimo vertę kursiu būdama mokytoja ir mokydama kitus. Dabar kiekvieną dieną džiaugiuosi pasirinkusi šį gyvenimo kelią.

– Kaip į jūsų iniciatyvą palaikyti streikuojančius kolegas ir būti ministerijoje reaguoja artimieji, draugai, kolegos, mokiniai ir jų tėvai?

– Vienareikšmiškai tik teigiamai! Mane palaiko mano tėvai, kolegos, artimieji, draugai ir ypač mokinių tėvai. Už tai esu labai dėkinga jiems ir stengsiuosi pateisinti jų lūkesčius. Taip pat, gaunu labai daug palaikymo žinučių iš socialinių tinklų. Tai man itin svarbu ir suprantu šios temos aktualumą. Tikiu, jog galime pasiekti visų norimą tikslą – geresnę edukacijos kokybę.

– Anksčiau ar vėliau mokytojų streikas baigsis ir viskas grįš į savo vėžes. O jūs, akivaizdu, esate aktyvus žmogus. Gal dar kuo nors ketinate dar užsiimti be mokymo? Pedagogų profsąjunga, politinė veikla, kokia nors televizijos laida – viename įraše turbūt juokais parašėte: „Gal žurnaliste būti“?

– Konkrečių tikslų prieš šį streiką neturėjau ir neturiu. Esu mokytoja ir tuo labai didžiuojuosi. Man labai patinka mano darbas ir ypač mano mokiniai, kurių pasiilgau ir siunčiu jiems linkėjimus! Tolimesni planai gali būti labai įvairūs. Jau dabar gaunu įvairių pasiūlymų dėl įvairių projektų, susijusių su edukacija. Šiuo metu ne visus juos spėju perskaityti, o juolab įsigilinti. Tačiau po streiko manau, jog rasiu laiko papildomai kūrybinei veiklai, kuri kartu ir prisidės prie kokybiškesnės edukacijos siekimo. Tikslų sieti savo kelią su politika šiuo momentu neturiu.