Moksleivio kultūros pasas vis pilnėja
Į pra­di­nu­kams skir­tą moks­lei­vio kul­tū­ros pa­są jau įtrauk­tos 246 kul­tū­ros pa­slau­gos. Nuo rug­sė­jo pa­bai­gos pra­dė­sian­tį ga­lio­ti pa­są nu­ma­ty­ta pil­dy­ti vis nau­jo­mis pa­slau­go­mis.

Jau sukurtame, bet dar negaliojančiame moksleivio kultūros pasu vadinamame virtualiame dokumente šiuo metu galima rasti spektaklių, pažintį su pingvinais, daugybę lavinamųjų programų pradinių klasių moksleiviams. Planuojama, kad šiuo pasu, suteiksiančiu teisę kiekvienam mokiniui per metus pasinaudoti 15 eurų vertės kultūros paslaugomis, pradinukai galės naudotis nuo rugsėjo pabaigos.

Aukštesniųjų klasių moksleiviams skirtas moksleivio kultūros pasas turėtų įsigalioti nuo 2019-ųjų pradžios.

Iš 515 pasiūlytų kultūros paslaugų specialistų komisija jau atrinko 246 , kuriomis galės pasinaudoti moksleivio kultūros paso turėtojai.

Naujovė Lietuvoje

Įvairiose Europos bei pasaulio šalyse ne vienus metus galiojantys moksleivio kultūros pasai, moksleiviams suteikiantys galimybę dalyvauti kultūrinėse bei lavinamosiose programose, finansuojamose valstybės lėšomis, Lietuvoje yra naujovė. Ją šiuo metu įgyvendina nemažas būrys specialistų, dirbančių Kultūros (KM) bei Švietimo ir mokslo (ŠMM) ministerijose, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo ir Švietimo informacinių technologijų centruose. Pradėjus galioti moksleivio kultūros pasui, kiekviena mokykla privalės paskirti moksleivio kultūros paso koordinatorių.

ŠMM ir KM deleguota dešimties specialistų komisija iš 515 pasiūlytų jau atrinko 246 kultūros paslaugas, kuriomis galės pasinaudoti moksleivio kultūros paso turėtojai. Iki rugsėjo 24-osios vykdomas antras paraiškų priėmimo etapas, skirtas kultūros paslaugomis papildyti minėtą pasą. KM Kultūrinės edukacijos politikos skyriaus vyriausiosios specialistės Jolitos Bečienės teigimu, kultūros paslaugomis papildytas moksleivio kultūros pasas turi įsigalioti jau šį mėnesį.

Paslaugos vertė – iki penkių eurų

Kaip skelbiama, moksleivio kultūros paso lėšomis pradinukams numatyta parodyti nemažai spektaklių, rengti grojimo įvairiais liaudies instrumentais pamokas, supažindinti su pučiamaisiais instrumentais, organizuoti lietuvių liaudies žaidimus bei įvairias tautines pramogas. Vaikai taip pat turės galimybę tapyti ant vandens, aplankyti šokolado muziejų, paplaukioti laivu, pasigaminti vienokį ar kitokį patiekalą, išlieti žvakę, pasigaminti papuošalą, nulipdyti keramikos dirbinį ir dalyvauti daugybėje kitokių veiklų. Siūlomų kultūros paslaugų vertė – nuo vieno iki penkių eurų. Kurią iš šių paslaugų rinktis, spręs moksleivių tėvai, pedagogai bei patys pradinukai. Dalyvauti siūlomose programose vaikai galės ir pavieniui, ir drauge su visa klase ar mokykla.

J. Bečienė pabrėžė, kad kiekviena paslauga, įtraukta į moksleivio kultūros pasą, atrinkta vadovaujantis išties dideliais jų turinio reikalavimais. O tai, kad iš 515 pasiūlytųjų atrinkta mažiau nei pusė, anot jos, anaiptol nereiškia, kad kitos paslaugos yra nekokybiškos. Dažniausiai jas siūliusieji netinkamai užpildė paraiškas. „Būtent dėl šios priežasties skelbiame antrąjį paraiškų priėmimo etapą“, – konstatavo KM Kultūrinės edukacijos politikos skyriaus vyriausioji specialistė. Pasak jos, iki vakar vidudienio antruoju paraiškų priėmimo etapu buvo pateiktos 32 paraiškos. „Tikimės, kad daugiausia jų bus pasiūlyta kitą savaitę“, – sakė J. Bečienė. Paraiškos papildyti kultūros pasą paslaugomis, skirtomis aukštesniųjų klasių moksleiviams, bus pradėtos priiminėti lapkritį. Planuojama, kad šių paslaugų teikėjams nereiks kasmet teikti paraiškų, su jais sudaromos sutartys bus pratęsiamos.

Ritos Stankevičiūtės nuotrauka

Pasiūlymų įvairovė

Šiaulių „Aušros“ muziejus tapo viena iš įstaigų, kurių siūlomų kultūros paslaugų į pradinukams skirtą moksleivio kultūros pasą įtraukta daugiausia. Šio muziejaus vadovas Raimundas Balza „Lietuvos žinioms“ teigė, kad į muziejaus rengiamus kultūrinius edukacinius užsiėmimus ir iki šiol vaikai plūdo kone tūkstančiais. „Tai, ką pradinukams siūlome, jiems labai patinka, tad paraiškose tapti moksleivio kultūros paso dalyviais įrašėme daugiausia tų užsiėmimų, kuriuos rengiame jau ne vienus metus. Be to, sugalvojome ir vieną kitą naują edukacinį užsiėmimą“, – sakė muziejaus vadovas.

Organizuoti edukacines programas šalies muziejai pradėjo apie 2000-uosius, pasisėmę patirties kitų Europos šalių muziejuose. „Šiaulių „Aušros“ muziejui priklauso ir fotografijos muziejus, o būtent šio muziejaus edukaciniai užsiėmimai, per kuriuos daromos nuotraukos daugeliui jau pamirštu būdu, yra itin populiarūs – į juos suvažiuoja moksleiviai iš daugelio net ir didžiųjų šalies miestų“, – sakė R. Balza.

Klaipėdietis etnokultūros specialistas Jonas Kavaliauskas, kurio parengta kultūrinė programa „Tradiciniai lietuvių liaudies žaidimai ir pramogos“ yra įtraukta į moksleivio kultūros pasą, tvirtino, kad ir pats yra pasirengęs vykti į šalies mokyklas rengti numatytų programų. J. Kavaliauskas teigė turintis nemažą įdirbį organizuojant šventes, per kurias siūloma žaisti įvairius senovinius žaidimus, itin patinkančius vaikams. Jis tikisi, kad jo pasiūlyta kultūros paslauga bus populiari.