Mokesčių inspektoriai vizituoja mokyklas
Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja (VMI) dar sa­vai­tę rinks mo­ky­mo įstai­gų, ku­rios no­rė­tų bū­ti su­pa­žin­din­tos su mo­kes­čių mo­kė­ji­mo sis­te­ma ir svar­ba, pra­šy­mus. Stu­den­tams, mo­ki­niams ir dar­že­li­nu­kams pa­teik­ti šias ži­nias pa­si­ren­gę pus­šim­tis mo­kes­čių spe­cia­lis­tų.

VMI specialistai Lietuvos šimtmečio proga yra numatę aplankyti 100 šalies ugdymo įstaigų ir pasikalbėti su darželinukais, pradinukais, gimnazistais, profesinių mokyklų, kolegijų bei universitetų studentais.

Mokesčių inspekcijos specialistai jau aplankė Ukmergės, Raseinių, Vilkaviškio mokyklų moksleivius, susitiko su Šiaulių profesinio rengimo centro absolventais.

VMI Mokesčių informacijos departamento direktorė Regina Utkienė „Lietuvos žinioms“ teigė, jog pagrindinis šių vizitų tikslas – būsimiems mokesčių mokėtojams išaiškinti mokesčių mokėjimo svarbą. Aukštųjų mokyklų ir profesinio rengimo centrų auklėtiniai su mokesčių mokėjimu susidurs jau netrukus, užaugę juos turės mokėti ir moksleiviai bei darželinukai. „Kiekvienai auditorijai suprantamu būdu specialistai yra pasirengę paaiškinti mokesčių svarbą valstybės ir kiekvieno piliečio gyvenime, nurodyti, kokių rūšių mokesčius mokame, kam atitenka sumokėti pinigai“, – sakė R. Utkienė. Jos nuomone, tokios žinios neabejotinai turėtų ugdyti vertybines vaikų ir jaunuolių nuostatas, įtvirtinti jų sąmoningumą.

Šiuo metu VMI darbuotojai jau yra pakviesti į 50 šalies mokymo įstaigų. Universitetus, kolegijas, gimnazijas, mokyklas ir darželius iš viso vizituos pusė šimto specialistų. R. Utkienė pabrėžė, kad apsilankymas pirmosiose mokesčių specialistus pakvietusiose mokyklose parodė, jog visiems klausytojams, be praktinių ir kitų žinių, buvo įdomu išgirsti istorinių faktų apie įvairiausius pasaulio mokesčius.

„Svarbu jaunimą ir vaikus supažindinti su šių dienų aktualijomis, drauge su jais aiškintis kitus esminius dalykus“, – tvirtino R. Utkienė. Susitikimai parodė, kad moksleiviams rūpi, kaip atskirti socialiniuose tinkluose skelbiamą reklamą nuo prekių pardavimo, vyresniuosius domina, kaip pradėti verslą.

Mokesčių inspekcijos specialistai jau aplankė Ukmergės, Raseinių, Vilkaviškio mokyklų moksleivius, kalbėjosi su Šiaulių profesinio rengimo centro Buitinių paslaugų skyriaus absolventais. Šiame centre mokslus baigiantiems kirpėjams, siuvėjams, floristams, reklamos gamintojams, fotografams, sporto klubų administratoriams ir kitų profesijų atstovams buvo suteikta žinių apie mokesčių mokėjimo svarbą, darbo vietos susikūrimą, paaiškinta, kokius mokesčius reikės mokėti valstybei pradėjus dirbti.