Ministrė išklausys kitą pusę
Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­trė Jur­gi­ta Pe­traus­kie­nė tre­čia­die­nį su­si­tiks su pro­tes­tuo­se ne­da­ly­vau­jan­čių pe­da­go­gų at­sto­vais ir iš­klau­sys jų siū­ly­mų, kaip ko­re­guo­ti kri­ti­kos su­lau­ku­sį eta­ti­nio ap­mo­kė­ji­mo mo­de­lį.

Ministrė į susitikimą kviečia „visų mokytojų interesams atstovaujančių“ profesinių sąjungų vadovus.

Ministerijos Etatinio koordinavimo grupė šiuo metu, atsižvelgdama į švietimo bendruomenės siūlymus, rengia modelio korekcijas.

Pasiūlymus parengė trys profesinės sąjungos – Lietuvos švietimo profesinė sąjunga (LŠPS), Lietuvos mokytojų, švietimo ir mokslo profesinė sąjunga (LMŠMPS) ir Švietimo ir mokslo profesinė sąjunga „Solidarumas“. Jos su ministerija yra pasirašiusios nacionalinį susitarimą ir streiko nepalaiko.

ŠMM penktadienį taip pat planuoja susitikimą su Lietuvos savivaldybių asociacija dėl švietimo pagalbos teikimo savivaldybėse.

Profesinės sąjungos siūlo didinti nekontaktinių valandų skaičių, skirtą ruošimuisi pamokoms, moksleivių darbų taisymui, o mokytojų tobulinimuisi skirtas valandas sieti ne su kontaktinėms valandoms, bet su mokyklos bendruomenine veikla.

Be kitų pasiūlymų, ŠMM raginama nustatyti minimalų valandų skaičių klasės vadovo funkcijoms, reglamentuoti tvarką, kaip nustatomos valandos su mokyklos bendruomenės veikla susijusioms funkcijoms, užtikrinti, kad savivaldybės, nustatydamos klasių ar priešmokyklinių grupių komplektų skaičių, laikytųsi įstaigų finansavimo tvarkoje nustatytų reikalavimų.

Protestuodami prieš etatinio apmokėjimo modelį, įvestą nuo rugsėjo, Lietuvos švietimo profesinės sąjungos (LŠPS) palaikomi pedagogai šią savaitę tęsia streikus – trečiadienį, ŠMM duomenimis, bent dalis pedagogų nedirbs 60-yje mokyklų.

Protestuojantieji teigia, kad nauja apmokėjimo sistema yra neskaidri ir neteisinga, nes ŠMM tinkamai nepasirūpino pertvarkos įgyvendinimu, o mokytojai visoje Lietuvoje už tą patį darbą uždirba skirtingai dėl galimybės subjektyviai interpretuoti tvarką.

Ministerija sako, kad nauja tvarka leido padidinti pedagogų algas ir tolygiau paskirstyti jų krūvį.

Opozicija dėl pertvarkos ir kitų klausimų ministrei inicijavo interpeliaciją.

Streikuojančių įstaigų sąrašas

Nuo lapkričio 12 d.

1. Vilniaus Žemynos progimnazija

2. Klaipėdos lopšelis-darželis „Želmenėlis“

3. Panevėžio r. Velžio gimnazija

4. Kalvarijos gimnazija

5. Zarasų „Ąžuolo“ gimnazija

6. Kuršėnų Pavenčių mokykla-daugiafunkcis centras

Nuo lapkričio 13 d.

7. Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokykla

8. Panevėžio r. Paįstrio Juozo Zikaro gimnazija

9. Panevėžio r. Smilgių gimnazija

10. Raseinių r. Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazija

11. Švenčionių pradinė mokykla

12. Panevėžio r. Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazija

Nuo lapkričio 14 d.

13. Marijampolės Jono Totoraičio progimnazija

14. Panevėžio r. Naujamiesčio gimnazija

15. Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazija

16. Kaišiadorių Žiežmarių gimnazija

17. Vilniaus lopšelis-darželis „Aušrelė“

18. Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazija

19. Skuodo Bartuvos progimnazija

20. Šaulių r. Meškuičių gimnazija

21. Šiaulių r. Kuršėnų Stasio Anglickio mokykla

22. Kaišiadorių r. Žaslių pagrindinė mokykla

Nuo lapkričio 15 d.

23. Panevėžio „Šaltinio“ progimnazija

24. Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų mokykla

25. Panevėžio muzikos mokykla

26. Panevėžio r. Ramygalos gimnazija

27. Šiaulių Centro pradinė

28. Zarasų Pauliaus Širvio progimnazija

29. Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazija

30. Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazija

31. Marijampolės Rygiškių Jono gimnazija

Nuo lapkričio 16 d.

32. Panevėžio Mykolo Karkos pagrindinė mokykla

33. Panevėžio „Vyturio“ progimnazija

34. Vilniaus lopšelis-darželis „Drevinukas“

35. Vilniaus lopšelis-darželis „Lakštingala“

36. Vilniaus Simono Daukanto progimnazija

37. Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazija

38. Klaipėdos „Gilijos“ pradinė mokykla

39. Klaipėdos „Vyturio“ progimnazija

Nuo lapkričio 19 d.

40. Klaipėdos Vydūno gimnazija

41. Panevėžio Saulėtekio progimnazija

42. Panevėžio lopšelis-darželis „Vyturėlis“

43. Panevėžio lopšelis-darželis „Vaikystė“

44. Panevėžio lopšelis-darželis „Voveraitė“

45. Visagino Česlovo Sasnausko menų mokykla

46. Alytaus Dzūkijos pagrindinė mokykla

47. Visagino Atgimimo gimnazija

48. Visagino „Žiburio“ pagrindinė mokykla

49. Švenčionių progimnazija

50. Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazija

51. Panevėžio Vilties progimnazija

52. Zarasų meno mokykla

53. Klaipėdos „Žemynos“ gimnazija

54. Klaipėdos „Smeltės“ progimnazija

55. Klaipėdos „Verdenės“ progimnazija

56. Klaipėdos Gedminų progimnazija

57. Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazija

58. Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazija

59. Klaipėdos laivininkų mokykla

60. Klaipėdos „Versmės“ progimnazija

61. Klaipėdos „Santarvės“ progimnazija

62. Klaipėdos Juozo Karoso muzikos mokykla

63. Kėdainių šviesioji gimnazija

64. Marijampolės sav. Sasnavos pagrindinė mokykla

65. Kaišiadorių meno mokykla

Nuo lapkričio 20 d.

66. Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija

67. Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinė mokykla

68. Raseinių Šaltinio progimnazija

69. Vilniaus Joachimo Lelevelio inžinerijos gimnazija

70. Elektrėnų „Ąžuolyno“ progimnazija

71. Klaipėdos „Varpo“ gimnazija

72. Klaipėdos Litorinos mokykla

73. Klaipėdos Simono Dacho progimnazija

74. Klaipėdos „Pajūrio“ progimnazijos

75. Elektrėnų „Versmės“ gimnazija

Nuo lapkričio 21 d.

76. Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazija

77. Kaišiadorių lopšelis-darželis „Žvaigždutė“

78. Alytaus Putinų gimnazija

79. Šilalės lopšelis-darželis „Žiogelis“

80. Klaipėdos „Sendvario“ progimnazija

81. Klaipėdos Martyno Mažvydo progimnazija

82. Vilniaus lopšelis-darželis „Vieversys“

83. Vilniaus „Juventos“ gimnazija

Nuo lapkričio 22 d.

84. Raseinių meno mokykla

85. Panevėžio Vytauto Žemkalnio gimnazija

86. Šakių r. Griškabūdžio gimnazija

87. Alytaus Jotvingių gimnazija

88. Natkiškių Zosės Petraitienės pagrindinė mokykla

89. Klaipėdos „Gabijos“ progimnazija

90. Šiaulių „Juventos“ progimnazija

Nuo lapkričio 23 d.

91. Alytaus Panemunės progimnazija

92. Pagėgių sav. Piktupėnų pagrindinė mokykla

93. Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazija

94. Klaipėdos „Saulėtekio“ progimnazija

95. Klaipėdos Prano Mašioto progimnazija

Nuo lapkričio 26 d.

96. Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazija

97. Klaipėdos lopšelis-darželis „Klevelis“

98. Klaipėdos lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“

99. Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazija

100. Trakų r. Aukštadvario gimnazija

Nuo lapkričio 27 d.

101. Joniškių Gataučių M. Katiliūtės mokykla

102. Joniškių Mato Slančiausko progimnazija

Nuo lapkričio 28 d.

103. Šakių „Varpo“ mokykla

104. Utenos Dauniškio gimnazija

105. Druskininkų Ryto gimnazija