LSU rektorė: universitetų pertvarka kol kas įtakos neturi
Nors do­mė­ji­ma­sis stu­di­jo­mis Lie­tu­vos spor­to uni­ver­si­te­te ne­ma­žė­ja, ta­čiau vis daž­niau su­lau­kia­ma klau­si­mų ne tik ką stu­di­juo­ti, bet ir apie uni­ver­si­te­tų tink­lo pert­var­ką. Mo­ki­niai ir jų tė­vai tei­rau­ja­si, ar ga­li­mas uni­ver­si­te­tų jun­gi­mas ne­su­nai­kins jų pa­si­rink­tų LSU stu­di­jų prog­ra­mų, o įsto­jus į Uni­ver­si­te­tą bus ga­li­ma sėk­min­gai jas baig­ti.

Laikinosios rektorės doc. dr. Dianos Rėklaitienės teigimu, vykdoma aukštojo mokslo pertvarka šiemet priėmimui įtakos neturės: į visas Lietuvos sporto universiteto studijų programas vyks kaip ir ankstesniais metais – per Lietuvos aukštųjų mokyklų asociaciją bendrajam priėmimui organizuoti LAMA BPO. Pasak doc. dr. D. Rėklaitienės, nerimauti neturėtų ir Universiteto studentai – kokie bebūtų Kauno universitetų ateities scenarijai, įstojusiesiems į LSU bus užtikrinta teisė baigti savo studijų programą.

Primename, kad būsimieji studentai Lietuvos sporto universitete galės rinktis 8 bakalauro studijų programas: Treniravimo sistemas, Kūno kultūrą ir sportą, Kineziterapiją, Taikomąją fizinę veiklą, Fizinį aktyvumą ir visuomenės sveikatą, Physical Activity and Lifestyle, Sporto vadybą bei Sportinę rekreaciją ir turizmą.