Liudui Mažyliui – VDU garbės profesoriaus vardas
Va­sa­rio 16-osios iš­va­ka­rė­se Ne­prik­lau­so­my­bės ak­tą Ber­ly­ne ra­du­siam Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riui Liu­dui Ma­žy­liui bus su­teik­tas šio uni­ver­si­te­to gar­bės pro­fe­so­riaus var­das.

Kaip ketvirtadienį pranešė universitetas, Humanitarinių mokslų Garbės profesoriaus vardo regalijos L. Mažyliui bus įteiktos už nuopelnus Lietuvos istorijai, ilgalaikį mokslinį ir pedagoginį darbą ir universiteto vardo garsinimą.

Šventiniame renginyje dalyvaus bei šventinę kalbą sakys VDU Tarybos pirmininkas prezidentas Valdas Adamkus.

„Taip, išties tai yra labai svarbus momentas – Liudo Mažylio asmuo atsiduria šalia kitų universiteto Garbės profesorių, kurių nuopelnai Lietuvai ir pasauliui yra be galo svarbūs. Tas lyginamasis kontekstas, kuomet net baugu įvardinti šiuos iškilius žmones, jų nuopelnus bei tyrinėjamas sritis, nuteikia labai įpareigojančiai ir pagarbiai, sukelia pačias rimčiausias emocijas“, – pranešime cituojamas L. Mažylis.

Nutarimas suteikti L. Mažyliui VDU Garbės profesoriaus vardą buvo priimtas dar praėjusių metų birželio mėnesį VDU Senato posėdžio metu.

Ranka rašytą dokumentą lietuvių ir vokiečių kalbomis su 20 signatarų parašais L. Mažylis Berlyno diplomatiniame archyve rado pernai kovą.