Liūdna situacija mokyklose: trūkstant vadovų, vienas direktorius dirba trijose įstaigose
Mo­kyk­lo­se ma­žė­ja ne tik mo­ki­nių skai­čius. Jau ku­rį lai­ką trūks­ta ir ug­dy­mo įstai­gų va­do­vų. No­rin­čių dirb­ti ne­at­si­ran­da dėl ma­žų at­ly­gi­ni­mų ir per­ne­lyg aukš­tų rei­ka­la­vi­mų. To­dėl kai ku­rie di­rek­to­riai vie­nu me­tu va­do­vau­ja ke­lioms mo­kyk­loms.

Vaidas Bacys yra vienas iš tų, kurie vadovauja kelioms ugdymo įstaigoms. Jis dirba Šiaulių rajono Bubių, Aukštelkės ir Kurtuvėnų mokyklų direktoriumi. Trijose įstaigose ugdoma 350 vaikų.

„Dažnu atveju taip nutinka, kad per vieną dieną pabūni tikrai visose trijose mokyklose. Sunkiausia yra permąstyti ir pergalvoti savo administravimo arba lyderystės įgūdžius, nes turi labai aiškiai deleguoti tam tikras užduotis mokytojams, darbuotojams, specialistams, jais pasitikėti“, – sako V. Bacys.

Trijų įstaigų direktorius sako, kad vadovauti kelioms mokykloms ėmėsi siekdamas išsaugoti mažas rajonų mokyklas. Kitaip joms grėstų uždarymas.

Ir V. Bacys ne vienintelis vadovauja kelioms ugdymo įstaigoms. Direktorių Šiaulių rajone trūksta jau šešerius metus.

„Šiuo metu Šiaulių rajone nėra penkių direktorių. Dirba žmonės pagal terminuotą sutartį arba laikinai vykdantys direktoriaus funkcijas. O dvejose mokyklose dirba direktoriai, kurie turi ir kitą mokyklą“, – LRT TELEVIZIJAI sako Šiaulių r. Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Judita Šertvytienė.

Direktoriai nesiveržia ir į miestų mokyklas. Neseniai du direktoriai apsiėmė vadovauti iš karto dviem Šiaulių miesto ugdymo įstaigoms. Keliose mokyklose direktorių vairas patikėtas pavaduotojams.

„Mes džiaugiamės, kad jie taip padarė. Turėti įstaigą, kuri vieną, du, tris kartus skelbia konkursą ir niekas neateina... Tai nėra gerai ir bendruomenei, ir pačios įstaigos veiklai“, – pripažįsta Šiaulių sav. Švietimo, kultūros ir sporto departamento Direktorė Asta Lesauskienė.

Mokyklos direktorius į rankas gauna apie 1000 eurų. Panašiai uždirba ir direktoriaus pavaduotojas. Tačiau jo darbe mažiau atsakomybės.