Lenkų pirmokams – mokinio krepšeliai su finansine parama
Rug­sė­jo 1-ąją Vil­niu­je len­kų mo­kyk­lų pir­mo­kams iš­da­ly­tos kup­ri­nės su mo­ky­mo­si reik­me­ni­mis ir fi­nan­si­ne par­ama tė­vams. Šias pa­ska­tas Moks­lo ir ži­nių die­nos pro­ga šeš­ta­die­nį ir pir­ma­die­nį iš vi­so gaus apie 1 tūkst. vai­kų. 

Lenkijos švietimo ministrė Anna Zalewska renginyje teigė, kad jos šaliai rūpi švietimo kokybė lenkų mokyklose.

„Lenkija dėl mažumų – ne vien lietuvių, bet ir vokiečių bei ukrainiečių – padarė viską, ko reikalauja Europos chartija dėl ugdymo užsienio ir mažumų kalbomis, taip pat dėl finansavimo. Finansuojame mažumų mokyklas, rūpinamės, kad visų dalykų būtų mokoma jų kalba – išskyrus lenkų kalbą, istoriją ir geografiją. Stengiamės įtikinti visus mūsų draugiškus partnerius, kad jie ieškotų panašių sprendinių“, – žurnalistams po renginio kalbėjo A. Zalewska.

Fondas „Pagalba lenkams Rytuose“ teigia, kad šeštadienį Lenkijos kultūros namuose įvykusi akcija rengiama jau trečią kartą.

„Fondas trečią kartą perduoda moksleiviams kuprines, o kartu ir stipendiją, kuri duodama tėvams ir turi būti išleista edukaciniams poreikiams (...) Vaikas gauna ne tik kuprinę, bet ir įvairių reikmenų. Norime padrąsinti pirmokus, kad jie džiaugsmingai pradėtų savo mokymosi kelionę“, – BNS komentavo fondo valdyba.

Fondas nedetalizuoja, kokios tiksliai paramos sulaukia mokinių tėvai. Lenkijos Senato kanceliarijos suteikiamos paskatos pasieks apie tūkstantį vaikų Lietuvoje.

„Mūsų manymu, tai gera parama tėvams (...) 980 vaikų – visi pirmokai lenkų mokyklose ir Viniaus mieste ir rajone, Šalčininkų, Trakų, Širvintų rajonuose – visur, kur yra lenkų mokyklos, kur užsiėmimai vyksta lenkų kalba“, – teigė fondo valdyba.

Renginyje taip pat dalyvavo Lenkijos Senato kanceliarijos vadovas Jakubas Kowalskis, Lenkijos užsienio reikalų viceministras Andrzejus Papierzas, Lenkijos ambasadorė Lietuvoje Urszula Doroszewska, fondo „Pagalba lenkams Rytuose“ pirmininkas Mikolajus Falkowskis bei kiti asmenys.

Lietuvos ir Lenkijos švietimo ministrės penktadienį sutarė, jog iki metų pabaigos ekspertai parengs gaires tautinių mažumų švietimo klausimams spręsti.

Švietimo ir mokslo ministerijos duomenimis, Lietuvoje veikia 77 mokyklos, kuriose lenkų mokomąja kalba 2017–2018 mokslo metais mokėsi 11,2 tūkst. mokinių. Lenkijoje veikia keturios lietuviškos mokyklos, jose mokosi per 400 mokinių.