Lenkų kalbos brandos egzaminą išlaikė 99,8 proc. laikiusiųjų
Len­kų kal­bos mo­kyk­li­nį bran­dos eg­za­mi­ną iš­lai­kė 99,8 proc. jį šie­met lai­kiu­sių abi­tu­rien­tų ir anks­čiau mo­kyk­las bai­gu­sių­jų, ru­sų gim­to­sios kal­bos – 97,2 pro­cen­to.

Per lenkų kalbos egzaminą aukščiausius įvertinimus (9–10 balų) gavo 28,2 proc. kandidatų, rusų – 23,4 proc. kandidatų.

Tuo metu baltarusių gimtosios kalbos mokyklinį brandos egzaminą išlaikė visi laikiusieji, paskelbė Nacionalinis egzaminų centras.

Gimtosios baltarusių kalbos mokyklinį brandos egzaminą laikė penki, lenkų gimtosios kalbos – 819, rusų gimtosios kalbos – 248 kandidatai.