Lazdijų rajone virusai uždaro mokyklas
Iki sau­sio 30 die­nos pa­mo­kos ne­vyks­ta Laz­di­jų ra­jo­no Šeš­to­kų mo­kyk­lo­je, nes dau­giau kaip pu­sė jos mo­ki­nių ser­ga ūmių vir­šu­ti­nių kvė­pa­vi­mo ta­kų už­de­gi­mais. Li­gos ne­ap­len­kė ir mo­ky­to­jų. Ar bus at­nau­jin­tas ug­dy­mo pro­ce­sas pa­aiš­kės at­ei­nan­čią sa­vai­tę.

Sustabdyti ugdymo procesą Šeštokų mokykloje buvo nutarta praėjusį antradienį, kai į mokyklą atėjo mažiau nei pusė mokinių. Paaiškėjo, kad ūmios viršutinių kvėpavimo takų infekcijos į lovas paguldė 54 proc. šios mokyklos mokinių. Pagal įstatymą, jeigu dėl ligos pamokų nelanko pusė mokinių, mokykla, suderinusi su savivaldybės institucijomis, ugdymo procesą laikinai sustabdo.

Šeštokų mokykla – pirmoji mokykla Lazdijų rajone, kurioje dėl didelės dalies sergančių mokinių teko stabdyti ugdymo procesą. Po jos ugdymo procesus nutraukė ir nedidelės Stebulių bei Aštriosios Kirsnos mokyklos, kuriose nelanko mokyklos ir serga daugiau kaip 50 procentų mokinių. Daug sergančiųjų yra ir Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijoje. Ten pamokas šią savaitę nelankė apie trečdalis mokinių.

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Alytaus departamento Lazdijų skyriaus vedėjos Dalytės Nekraševičienės teigimu, Lazdijų rajone susirgimai ūmių viršutinių kvėpavimo takų uždegimais sparčiai plinta ir jau pasiekė priešepideminį lygį. Jei susirgimai plis, tai jie jau ateinančią savaitę Lazdijų rajono savivaldybės administracijai siūlys skelbti gripo epidemiją rajone.

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras pranešė, kad didžiausias sergamumas gripu ir peršalimo ligomis yra Alytaus apskrityje, o mažiausias – Utenos apskrityje. Tačiau jau kuris laikas sergamumas sparčiai auga visoje šalyje.