Klaipėdos universitetą užplūs studentai iš Ukrainos?
Ukrai­nie­čiai ma­siš­kai plūs­ta į Lie­tu­vą ne tik už­si­dirb­ti, bet ir ieš­ko ga­li­my­bių čia stu­di­juo­ti. Pa­na­šu, kad šios ša­lies jau­ni­mą ypač vi­lio­ja jū­ri­nės spe­cia­ly­bės, ku­rias Lie­tu­vo­je ga­li pa­siū­ly­ti tik Klai­pė­dos aukš­to­sios mo­kyk­los.

Apie tokias galimybes vakar buvo diskutuota uostamiesčio mero Vytauto Grubliausko kabinete, kai pas jį svečiavosi Ukrainos prezidento administracijos Humanitarinės politikos departamento direktorius Jurijus Rubanas kartu su Klaipėdos universiteto rektoriumi Eimučiu Juzeliūnu.

Pasak V. Grubliausko, aukštas Ukrainos pareigūnas domėjosi galimybėmis kurti bendras Klaipėdos ir Ukrainos universitetų studijų programas bei Ukrainos studentų galimybėmis studijuoti Lietuvos uostamiestyje.

„Ką nors konkretaus pasakyti šiuo klausimu dar gerokai anksti. Jokių konkrečių sprendimų nėra. Bet jau vien tas faktas, kad aukšti Ukrainos pareigūnai kalba apie tai, kad Klaipėdos universiteto jūrinės studijos jiems atrodo patraukliai, jau yra gerai. Šiandieninis susitikimas parodė gerą tendenciją, kad, nepaisant įvairių interpretacijų ir gandų, Klaipėdos universitetas pasaulyje yra matomas kaip turintis rimtą potencialą. O kalbant apie jūrines studijas – tai vienintelis tokį pasiūlymą galintis pateikti universitetas Lietuvoje“, – po susitikimo pasakojo V. Grubliauskas.

Pasak jo, kiekvienas toks pokalbis vertintinas kaip stiprus impulsas Klaipėdos universitetui.

„Jokių konkrečių skaičių ar dar ko nors šiandien dar tikrai negalima įvardinti, bet perspektyvos kvapą aš užuodžiu“, – optimistiškai buvo nusiteikęs meras.

Klaipėdos universiteto rektorius E. Juzeliūnas vakarykštį susitikimą pavadino „breinstormingu“. Pasak jo, akademiniu požiūriu Klaipėdos universitetas būtų pasiruošęs priimti Ukrainos studentus, tačiau reikėtų didesnio įdirbio rinkodaros srityje.

„Reikėtų dar važiuoti į studentų muges, kitaip viešinti informaciją. Beje, buvo svarstomas ne tik studentų, bet ir mokslinių tyrimų klausimas. Ukrainiečiai nori vystyti platesnę erdvę, kad dalyvautų partneriai iš Lenkijos, Baltarusijos, Rusijos, Lietuvos. Ukrainiečių interesas ne tik jūrinės studijos, jie nori pagvildenti istorinę tematiką. Mes turime stiprių istorikų, kurie galėtų tuo užsiimti“, – pasakojo E. Juzeliūnas.

V. Grubliauskas pabrėžė, kad Klaipėda yra suinteresuota pritraukti į miestą kuo daugiau jaunimo.

„Jaunų specialistų bei talentų pritraukimas mums itin svarbus siekiant įgyvendinti miesto „Mėlynąją strategiją“. Akademinis flangas – labai reikšminga šios strategijos grandis“, – sakė Klaipėdos meras.

Susitikime taip pat aptartos galimybės siekiant glaudesnio bendradarbiavimo aukštojo mokslo srityje dar geriau išnaudoti miestų partnerystės ryšius. Klaipėda yra pasirašiusi partnerystės sutartį su Ukrainos miestu Odesa.