Jonas Gasiūnas nusprendė trauktis
Pa­skli­dus kal­ti­ni­mams apie Vil­niaus dai­lės aka­de­mi­jos dės­ty­to­jo Jo­no Ga­siū­no ga­li­mą sek­sua­li­nį prie­ka­bia­vi­mą, šis nu­spren­dė trauk­tis iš uži­ma­mų par­ei­gų. 

Dėstytojas savo sprendimą patvirtino „Lietuvos ryto“ televizijai.

Trečiadienį viešumon iškilus skandalingiems faktams pats J. Gasiūnas interviu naujienų portalui delfi.lt atmetė kaltinimus ir siejo juos su kilusia konfliktine situacija, kai naujuoju katedros vedėju tapo Jonas Vaitiekūnas. „Vertinu neigiamai, tas žmogus dabar dviem savaitėms yra nušalintas nuo darbo su studentais, šitas reikalas atiduodamas į senato etikos komitetą, po dviejų savaičių yra senato posėdis ir senatas taip pat pasakys savo nuomonę“, – BNS sakė A. Klimas.

Jis sakė, kad iki šiol rašytinių skundų dėl dėstytojo J. Gasiūno netinkamo elgesio su studentėmis nebuvo gavęs, nors tokių gandų buvo.

„Anksčiau konkrečių rašytinių skundų nebuvo (...), žodiniai skundai yra kaip signalas, bet gal dar nėra priežasties reaguoti. Nebuvo konkretaus skundo, buvo gal kažkokios šnekos, gandai, nuomonės ir panašiai, tokių dalykų yra daug“, – teigė aukštosios mokyklos rektorius.

Trečiadienio dieną seksualiniu išnaudojimu skundėsi dvi, tačiau vakare paaiškėjo dar viena buvusi Vilniaus dailės akademijos (VDA) studentė. Jos trys anonimiškai apkaltino dėstytoją profesorių Joną Gasiūną seksualiniu išnaudojimu.

Pats J. Gasiūnas atmeta kaltinimus ir nurodo, jog jie atsirado, kai jis dėl katedros vedėjo J. Vaitiekūno veiksmų kreipėsi į VDA Senato etikos komisiją. Profesorius delfi.lt nurodė, jog J. Vaitiekūnas katedroje įdarbino savo brolį, jo gyvenimo draugę, o katedroje imamasi destruktyvių, konservatyvių sprendimų.

„Vyksta povandeninis purvas. Galų gale, netgi jeigu būtų taip, kad kažkur per kažkokį neapsižiūrėjimą aš kaip nors neapdairiai su kuo nors šnekėjau, iš kur aš dabar galiu prisiminti savo galvoje? Devyneri metai praėjo“, – portalui kalbėjo tapytojas.