Jaunųjų chemikų konkursas – kilnių idėjų tąsa
Spa­lio 25-ąją Jo­na­vo­je, Se­na­mies­čio gim­na­zi­jo­je, nu­ai­dė­jo dr. Bro­nis­la­vo Lu­bio res­pub­li­ki­nis che­mi­jos kon­kur­sas I – II (9–10) kla­sių mo­ki­niams. Į jį at­sku­bė­jo 18 ko­man­dų iš įvai­rių ša­lies re­gio­nų, kai ku­rie mies­tai at­siun­tė net po tris ke­tu­rias gam­tos moks­lus mėgs­tan­čių sa­vo gal­vo­čių ko­man­das.

Sveikintojų kalbos

Šis jau ketvirtą kartą vykęs renginys neatsitiktinai siejamas su dr. B. Lubio vardu. UAB koncerno „Achemos grupė“ prezidentas Jonavoje puikiai prisimenamas, net vadinamas šimtmečio žmogumi. Jis buvo ne tik puikus politikas, Kovo 11-osios akto signataras, 1992–1993 m. Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas, bet ir toliaregis vadovas, jautrus ir paprastas žmogus. Jaunieji konkursantai, apsilankę Jonavoje, matė čia ne vieną jo idėjų įsikūnijimą: dviračių takus, miestui dovanotą erdvų Kultūros centrą, „Achemos“ mokymo centrą.

„Lig šiol sklando sparnuota mintis, kad tai buvo žmogus, einantis prieš vėją. Ir jūs, atvykę į konkursą, esate savotiškai einantys prieš vėją. Viena iš mūsų Garbės piliečio dvasinių nuostatų – laimėti visai komandai, o jūs čia varžysitės ir komandomis, ir individualiai“, – sveikindama susirinkusiuosius, kalbėjo šeimininkų gimnazijos direktorė Rita Čiužienė.

Gausiu būriu konkurso dalyvių pasidžiaugė ir Seimo nario Rimanto Sinkevičiaus padėjėja Laima Slovikienė, atvežusi parlamentaro padėką šio renginio iniciatorei ir koordinatorei chemijos mokytojai ekspertei Audronei Kuliešienei. „Džiugu, kad nepabūgę rudens darganų sugužėjote į chemikų miestą“, – sakė ji. Čia pat pagerbta ir pedagogė veteranė Janina Katinienė, kadaise mokykloje pasėjusi meilės chemijai sėklą. Tai jos iniciatyvos įrodė, kad gamtos mokslai šioje gimnazijoje ne mažiau svarbūs, nei kalbų ar literatūros pamokos.

Konkurso dalyvius sveikino AB „Achema“ personalo ir bendrųjų reikalų direktorė Inga Jakučinskienė, nustebusi, kad toks didelis būrys ketina pasivaržyti chemijos labirintuose, bendrovės aplinkosaugos ir laboratorinės kontrolės centro vadovas Marius Brazlauskas. Rajono mero Eugenijaus Sabučio ir Savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo Vytauto Žebrausko sveikinimus visiems perdavė šio skyriaus vyr. specialistė Violeta Kolesnikovienė, be kita ko, pridūrusi, kad chemija – ateities mokslas, antai ateina laikas ir plastikinius indus pakeisti naujomis medžiagomis.

Pažintis su „Achema“

Kas tie, anot direktorės, einantys prieš vėją? Tai ir Plungės gimnazistai, iš tos pačios „Saulės“ gimnazijos, kuriai dr. B. Lubys, jausdamas prielankumą tėviškei, padovanojo kompiuterių klasę, ir Kėdainių abiejų gimnazijų atstovai, ir kauniečiai, keturios vilniečių komandos, Kaišiadorių, Alytaus, Birštono, Kupiškio, Šalčininkų, Ukmergės, Jonavos galvočių ketvertukai.

Kol jaunimas žarstė Mendelejevo lentelės elementus į mėgintuvėlius, kol sprendė teorines ir praktines užduotis, pedagogai dalyvavo seminare, klausėsi įdomių paskaitų, kurias skaitė doc. dr. Ilona Jonuškienė, doc. dr. Rasa Paleckienė, dr. Odeta Baniukaitienė, dr. Antanas Magomedovas. O po pietų visi dviem autobusais išvyko pažvelgti iš arčiau į tą gigantišką įmonę, dėl kurios Jonava vadinama chemikų miestu. Smalsuoliai sužinojo, koks „Achemos“ indėlis Lietuvos ir Europos trąšų gamyboje, kokios čia darbininkų, inžinierių darbo sąlygos, kokios karjeros galimybės atsiveria jaunimui. Beje, apie dr. B. Lubį ir „Achemos“ bendrovę konkursantams nemažai papasakota ir trumpame pačių gimnazistų, vadovaujamų istorijos mokytojos Giedrės Bazilevičienės, sukurtame filmuke „Šimtmečio žmogus“.

Prizai ir dovanos

Pagaliau atėjo metas rezultatams, apdovanojimams. Kas geriausiai pasirodė neseniai dr. B. Lubio 80-metį pažymėjusiame konkurse? Anot testo, teorinių užduočių bei praktinių eksperimentų, pirmoji vieta tarp mokinių atranką vykdančių mokyklų atiteko Kauno Jėzuitų gimnazijai, antrosios nusipelnė Vilniaus Simono Daukanto gimnazija, trečiąja vieta džiaugėsi Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos jaunieji chemikai. Nedaug nuo šių atsiliko kėdainiečiai, alytiškiai, Kauno technologijos universiteto gimnazijos galvočiai, birštoniečiai.

Nugalėtojams – rėmėjų prizai, visiems dalyviams – dovanos, o mokytojai A. Kuliešienei – Jonavos mero padėka už puikų konkurso organizavimą.