Istorijos egzaminą išlaikė per 95 proc. kandidatų – tai mažiau nei pernai
Is­to­ri­jos bran­dos eg­za­mi­ną šie­met iš­lai­kė 95,27 proc. kan­di­da­tų, geog­ra­fi­jos – 96,2 proc., che­mi­jos – 98,48 proc. lai­kiu­sių­jų.

Nacionalinis egzaminų centras (NEC) trečiadienį paskelbė, kad pernai visus šiuos tris pagrindinės sesijos egzaminus išlaikė didesnė dalis kandidatų (istorijos – 98,11 proc., geografijos – 98,42 proc., chemijos – 99,09 proc.).

Chemijos valstybinį brandos egzaminą laikė 1385 kandidatai. Kaip pastebi NEC direktorė Saulė Vingelienė, chemijos egzamino pasirinkimai – vieni kryptingiausių ir tikslingiausių. Į egzaminą ateina kandidatai, kurių pirmojo pusmečio įvertinimų vidurkis – 8,1 balo.

Istorijos valstybinį brandos egzaminą laikė 9279, geografijos – 3263 kandidatai.

„Istorijos ir geografijos valstybinių brandos egzaminų rezultatus sieja viena bendra tendencija – lyginant su praėjusiais keleriais metais, padidėjo kandidatų skaičius, kurie gavo 100 balų įvertinimą, kita vertus, truputį sumažėjo egzaminus išlaikiusiųjų kandidatų procentinė dalis. Šiuos egzaminus pasirinko apie 8 proc. mokinių, kurių istorijos ar geografijos įvertinimas mokykloje pirmajame pusmetyje buvo nuo 1 iki 4, todėl neišlaikiusiųjų procentas neturėtų stebinti“, – teigia S. Vingelienė.

NEC primena, kad mokiniai apeliacijas gali pateikti savo mokyklos vadovui per dvi darbo dienas nuo valstybinio brandos egzamino rezultatų paskelbimo dienos. Apeliacijų metu visas darbas vertinamas iš naujo. Kandidato įvertinimas gali būti ir padidintas, ir sumažintas.

Galutiniai visos brandos egzaminų sesijos rezultatai po apeliacijų bus skelbiami liepos 20 dieną.