Į streiką įsitraukė 37 mokyklos, kitą savaitę prisijungs dar daugiau
Ki­tą sa­vai­tę strei­kus tęs 50 ša­lies mo­kyk­lų, in­for­muo­ja Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja (ŠMM). Strei­ką ren­gian­ti pro­fe­si­nė są­jun­ga sa­ko, kad prie strei­ko jun­gia­si du­kart dau­giau įstai­gų.

Pasak ŠMM, penktadienį streike dalyvauja 37 švietimo įstaigos ir apie pusę jose dirbančių pedagogų.

Ministerijos duomenimis, nuo pirmadienio prie jau streikuojančių įstaigų planuoja prisijungti 25, o 12 mokyklų streiką nutrauks, kaip ir buvo planuota.

Tuo metu streiką dėl etatinio apmokėjimo organizuojančios Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos (LŠDPS) teigimu, penktadienį streikuoja 41 mokykla, o jungiantis naujoms įstaigoms, jų kitą savaitę iš viso bus jau per 100.

Profesinė sąjunga pažymi, kad dialogas jau prasidėjo, bet „sprendimų dar nėra“ bei kviečia ministrę Jurgitą Petrauskienę į susitikimą su streikuojančiais mokytojais ketvirtadienį Vilniaus mokytojų namuose.

LŠDPS pirmininkas Andrius Navickas BNS patvirtino, kad kai kurios mokyklos nutrauks streikus, nes „taip buvo sutarusios su tėvais ir vaikais“, tačiau, anot jo, dalis mokyklų jau persigalvojo ir streikus tęs, kitos planuoja vėl grįžti prie streikų vėliau.

„Aš ministrę pakviečiau į susitikimą, ji neatsisakė, patvirtino, kad nori susitikti su streikuojančiais“, – sakė A. Navickas.

Anot jo, jau savaitę streikuojančios Vilniaus Žemynos progimnazijos bendruomenė šeštadienį planuoja akciją – keliauti iš mokyklos į Švietimo ir mokslo ministeriją nešdami simbolinį raštą. A. Navickas tikisi per tūkstančio tėvų su vaikais.

„Jie palaiko mokytojus, kurie kelia reikalavimus, kad etatinio apmokėjimo sistema būtų teisinga ir skaidri, kad būtų valandinis apmokėjimas, kiltų koeficientai, kad mažėtų vaikų skaičius klasėse“, – aiškino jis.

Iš viso Lietuvoje veikia 2000 švietimo įstaigų, jose dirba 45 tūkst. pedagogų.

Pati J. Petrauskienė penktadienį lankėsi Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijoje, čia pusė pedagogų streikuoja nuo ketvirtadienio.

Ketvirtadienį posėdžiavę ministerijos, profsąjungų ir savivaldybių atstovai sutarė per dvi savaites pateikti pasiūlymus, kaip taisyti rugsėjį įvestą algų apskaičiavimo modelį.

Protestuojantys pedagogai teigia, kad nauja apmokėjimo sistema yra neskaidri ir neteisinga, nes Švietimo ir mokslo ministerija tinkamai nepasirūpino pertvarkos įgyvendinimu, o mokytojai visoje Lietuvoje už tą patį darbą uždirba skirtingai dėl galimybės subjektyviai interpretuoti tvarką.

Ministerija sako, kad nauja tvarka leido padidinti pedagogų algas ir tolygiau paskirstyti jų krūvį.